خانم دکتر نرگس شیردشت زاده

Dr. Nargess Shirdashtzadeh

استادیار گروه پترولوژی - فوق دکتری

Researcher ID: (196343)

9
12
1
16

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی نمونه کشوری (1394)