آقای پروفسور محسن موید

Prof. Mohsen Moayyed

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (193358)

114
187
2
3
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب واژه نامه فسیل شناسی (دانشگاه تبریز - تبریز) - 1391 - فارسی
  • کتاب زمین شناسی برای جغرافیا (دانشگاه تبریز - تبریز) - 1387 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی