ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر محمد لک

Doctor Mohammad Lack

استاد دانشکده دولتی سمیه نجف آباد و سپهر اصفهان

محور تخصصی:مهندسی سازه

فارغ التحصیل دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت محمد لک در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
دکتر محمد لک
محمد لک
محمد لک
محمد لک

مقالات محمد لک در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی مقاومت کششی و حرارتی بتن خود تراکم حاوی الیاف فولادی و پشم سنگ به روش انجام آزمایش جریان اسلامپسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی مقاومت کششی و حرارتی بتن خود تراکم حاوی الیاف فولادی و پشم سنگبر اساس چگالیسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی مقاومت حرارتی بتن خود تراکم حاوی الیاف فولادی و پشم سنگسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی الیاف فولادی و پشم سنگسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیل تاریخچه زمانی و دینامیکی طیفی برای سازه های فولادی بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوریدرحوزه دور از گسلسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه اثر زلزله حوزه های نزدیک و دور از گسل به روشتحلیل تاریخچه زمانی و دینامیکی طیفی برای سازه های فولادی بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوریسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیل تاریخچه زمانی و دینامیکی طیفی برای سازه های فولادی بلند مرتبه با ارتفاع نامنظم با قاب برون محوری درحوزه نزدیک از گسلسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه نمادها و نگارگری های مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد جامع کبیر یزد)همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کفایت آیین نامه 2800 در تحلیل دینامیکی طیفی برای سازه های بلند مرتبه درحوزه دور ازگسلچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل آسیب پذیری سازه ها تحت تاثیر تغییرات مقاومت فشاری در منحنی ظرفیت سازهچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری سازه ها و حالت حدی ایمنی جانی خروج از مرکزیت ستون ها و تغییرات فاصله خاموت های ستون در منحنی ظرفیت سازهچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
12دریافت فایل PDF مقالهقابلیت اطمینان سازه های طراحی شده بر اساس ضوابط ویرایش جدید آیین نامه 2800چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
13دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژهیازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی کفایت آیین نامه 2800 در تحلیل دینامیکی طیفی برای سازه های بلند مرتبه درحوزه نزدیک گسلکنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه اثر زلزله حوزه های نزدیک و دور از گسل برای سازه های بلند مرتبه نامنظم در ارتفاع باتحلیل دینامیکی طیفی آیین نامه 2800 ایرانکنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان1395
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وبررسی توزیع تنش اتصالات مختلط تیرمرکب با مقطع کاهش یافته (RBS)کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
17دریافت فایل PDF مقالهاثر کیفیت ساخت در تحلیل آسیب پذیری سازه ها در حالت حدی ایمنی جانیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
18دریافت فایل PDF مقالهطراحی و عملکرد سازه های بتنی با قاب خمشی متوسط با ضریب اطمینان بالا براساس ضوابط ویرایش جدید آیین نامه 2800کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
19دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ و آموزش نیازهای اصیل ایرانی در معماری اسلامیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
20دریافت فایل PDF مقالهایمن سازی ساختمان و ارتباط آن با طراحی اولیهکنگره بین المللی علوم و مهندسی1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیوارهای سبز وکاربرد آن در نمای سازه ها برای ایجاد نمای پایدارکنگره بین المللی علوم و مهندسی1396
22دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار، توسعه تشکیلات کارگاهکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاسیسات و تهویه استخرهای شنا در سازه های مدرنکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم های گرمایش از کف و کاربرد و مزایا آن و انتقال حرارت و تاثیر آن در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
25دریافت فایل PDF مقالهمعماری اسلامی و ویژگی های اصولی آن در جهان اسلامکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
26دریافت فایل PDF مقالهDirect Analysis Method for Designing Steel Structuresکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
27دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و تقسیم بندی پمپ های سانتریفوژ در صنعت ساختمانکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
28دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پروژه به روش ساخت وساز در پروژه های عمرانیکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
29دریافت فایل PDF مقالهThe Role of Architecture Based on Today s Environmentکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
30دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ارزش و کاربرد آن در پروژه های ساختمانیکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
31دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پروژه و انواع کنترل های حاکم بر آنکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
32دریافت فایل PDF مقالهتفاوت های روش های پیمانکاری مدیریت و مدیریت طرح MC و مدیریت ساختکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
33دریافت فایل PDF مقالهروش مدیریت ساخت و تحلیل آن در مدیریت اجرای بحرانکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
34دریافت فایل PDF مقالهمحاسن روش مدیریت ساخت در پروشه های بسرگکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
35دریافت فایل PDF مقالهفرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک و به کارگیری آن در پروژه های عمرانیکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی هزینه ساخت قراردادهای BOT با شاخص ریسک در پروژه های عمرانیکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
37دریافت فایل PDF مقالهEstimated shear and steel performanceکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی سبک LSFکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر منگنز و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام آفتابگردانکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک در پروژه عای عمرانی با روش jsa و تلفیق مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی بهداشت hseکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهپنل های خورشیدی و فتوولتاییک در صنعت ساختمانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهمعرفی انواع فن کویل و چگونگی کارکرد آن در صنعت ساختمانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
43دریافت فایل PDF مقالهتجهیزات تولید و ذخیره سازی آب گرم مصرفیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم های فناوری نوین در ساختمان و عملکرد آن در بهینه سازی مصرف انرژیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهآتریوم بر اسایش محیطی و معماری پایدارسومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر1398
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات دمای سطح آب SST دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر سری ماهواره های لندست از سال 1991 تا 2018چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ی عمق نسبی آب با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهنقش میراگر های جاری شونده در طراحی ساختمان های بتنی بااستفاده از قاب های خمشی دربرابرنیروی زلزلهسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده ی روانگرایی و راه های مقابله با آنکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
50دریافت فایل PDF مقالهبتن های الیافی و بررسی ریشه ای ویژگی های این نوع بتنکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی طبقات نرم در ساختمان و نحوه عملکرد آن ها در برابر زلزلهکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
52دریافت فایل PDF مقالهچگونگی بهره گیری از انرژی خورشیدی در جهت تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
53دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی های اقلیمی در تامین بهینه ی سرمایش و گرمایش خانه در اقلیم گرم وخشک برای رسیدن به معماری پایدارکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399

مقالات محمد لک در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1Architecture Based on Today s Environment2018

تالیفات محمد لک

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابمعماری اسلامیمولف محمد لک1398فارسی
2کتابسازه های نوین در معماریمولف محمد لک1398فارسی
3کتابمحاسبات سازه های بتنیمولف محمد لک1398فارسی
4کتابمعماری پایدارمولف محمد لک1398فارسی
5کتابمدیریت تشکیلات کارگاهیمولف محمد لک1398فارسی
6کتابسازه های فلزیمولف محمد لک1397فارسی

تحصیلات تخصصی محمد لک

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی عمران سازه زلزله
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
دکتری تخصصی1393-1397

سوابق شغلی و تخصصی محمد لک

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار صنعتیمدیر عامل شرکت فنی مهندسی سازه فراز اندیش پولاد1388-1399

سایر موارد

ردیفعنوان
1عضو بسیج مهندسین عمران استان اصفهان
تاریخ ایجاد رزومه: 20 مهر 1399 - تعداد مشاهده 196 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد لک

تماس با محمد لک

محمد لک فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه زلزله در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد می باشد.
آدرس ایمیل: Mihammadlack1@gmail.com
شماره تلفن:
شماره همراه: 09139187800
کشور:ایران استان:اصفهان شهر:اصفهان
آدرس: خیابان میرزا طاهر بن بست 21 ساختمان یاس

به اشتراک گذاری صفحه محمد لک

علایق شخصی

  • مهندسی زلزله
پشتیبانی