آقای مهندس فراز احمدی

Engineer Faraz Ahmadi

دانشجو کارشناسی ارشد مخابرات-سیستم دانشگاه صنعتی سهند

Researcher ID: (187792)

3
5
1
14

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در اتوماسیون صنعتی (1397-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در الکترونیک صنعتی (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در اجرا سیستم های اتوماسیون صنعتی (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در اجرا سیسیتم های امنیتی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در حل تمرین (1393-1397)

جوایز و افتخارات

 • دانشجو ممتاز علمي.رتبه دوم (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • اجرا و ارتینگ - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • طراحی پنل های خورشیدی - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • راه اندازی و برنامه نویسی LOGO SMART - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • سیم کشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توکار - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • طراحی سیستم های برق اضطراری - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • مونتاژ کار تابلو برق - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • کارور plc - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1393)
 • LOGO SIEMENS - سازمان فنی و حرفه ای کشور (1393)
 • نحوه تحقیق و مطالعه - دانشگاه صنعتی سهند (1399)
 • الزامات ایمنی در برق در مجتمع های کارگاهی - دانشگاه صنعتی سهند (1398)
 • پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB - دانشگاه صنعتی شریف (1399)
 • کارگاه آموزشی اصول نگارش مقاله و پایان‌ نامه - دانشگاه صنعتی سهند (1399)
 • Electric Vehicle - Grid Integration Opportunities, Challenges & Remedial Measures - IEEE Power and Energy Society (1400)