آقای دکتر علی نصیری

Dr. Ali Nasiri

استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (187364)

17
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی