ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه

Doctor Farhad Pirmohammadi Alishah

استادیار

Researcher ID: (187254)

عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد سالامی واحد تسوج
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت فرهاد پیرمحمدی علیشاه در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو
عضو

مقالات بین المللی خارج از کشور فرهاد پیرمحمدی علیشاه

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Pirmohammadi Alishah, F. (2020). 'The Effect of Zeolite on Different Mechanical Properties and Permeability of Self-Compacting Concrete', Computational Engineering and Physical Modeling, 3(1), pp. 53-68. doi: 10.22115/cepm.2020.214817.1079دریافت فایل PDF مقاله
2Farhad Pirmohammadi Alishah and Ahmad Jahangiri, Post-collisional pliocene to pleistocene adakitic volcanism in Sahand region in Northwest Iran: Geochemical and geodynamic implications ,Physical Sciences Research International, Published: September 12 2013,Volume 1, Issue 3, Pages 62-75 دریافت فایل PDF مقاله
3 farhad pirmohammadi alishah , Navid Mahmoudzadeh, Investigation of the effect of bentonite paste index on modulus of elasticity, compressive strength and performance of plastic concrete, Volume 2, Issue 5 - Serial Number 15, August 2020, Pages 87-109
4Farhad Pirmohammadi Alishah, Geochemistry and tectonics of the Formation of SahandDacitic Dome, Southeast of Tabriz (Northwest of Iran) , JTETHYS_Volume 3_Issue 4_Page 327-339دریافت فایل PDF مقاله

مقالات فرهاد پیرمحمدی علیشاه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز تودة گرانیتوئیدی شمال غرب شبستر(شمال غرب تبریز)دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیتهای تیپ A واقع در کوههای میشو (شمال غرب کشور)چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژی ، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی شمال غرب شبستر ( شمال غرب ایران )سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی شمال روستای هریس(شمال غرب شبستر)بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیت های تیچ A واقع در کوه های میشو (شمال غرب کشور)هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن1387
6دریافت فایل PDF مقالهشواهد پتروگرافی برای اختلاط ماگمایی در سنگ های ولکانیک آتشفشان سهندنخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی و موقعیت ژئودینامیکی گرانیتوئیدهای آلکالن محدوده کوه های میشو (شمال غرب ایران)پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی موقعیت ژئوتکتونیکی و زمین شناسی گرانیتوئیدهای الکالن محدوده کوههای میشو شمال غرب ایرانهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی سنگ شناسی و موقعیت ژئودینامیکی گرانیتوئیدهای آلکالن محدوده کوه های میشو (شمال غرب ایران)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پترولوژیکی ، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز (آتشفشان سهند) با نگرشی ویژه بر سنگ های آذرآواریاولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئودینامیکی سنگ های آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهرده‌بندی ژنتیکی نهشته‌های آذر‌‌‌‌آواری قسمت فوقانی مجموعه آتشفشانی سهند( استان آذربایجان شرقیاولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های ریولیتی و آندزیتی منطقه سهند، شمال غرب ایرانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعات ژئودینامیکی سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی ( شمال غرب ایران)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های ریولیتی و آندزیتی منطقه سهند، شمال غرب ایرانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی ترکیبات آداکیتی سهند واقع در جنوب تبریزچهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی1390
17دریافت فایل PDF مقالهشواهد موجود منابع انرژی زمین گرمایی درآتشفشان سهند شمال غرب ایرانهمایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی1391
18دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی ترکیبات آداکیتی سهند واقع در جنوب تبریزشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعات ژئودینامیکی سنگهای آتشفشانی سهند با استفاده ازشواهد ژئوشیمیایی شمال غرب ایرانسی امین گردهمایی علوم زمین1390
20دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی ترکیبات آداکیتی سهند واقع در جنوب تبریزسی امین گردهمایی علوم زمین1390
21دریافت فایل PDF مقالهرده بندی ژنتیکی رسوبات آذرآواری مجموعه آتشفشانی سهند استان آذربایجان شرقیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعات پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی سهند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی ) شمال غرب ایران)سی و یکمین همایش علوم زمین1391
23دریافت فایل PDF مقالهشواهد وجود منابع انرژی زمین گرمایی درآتشفشان سهند (شمال غرب ایران)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
24دریافت فایل PDF مقالهخاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند ، استان آذربایجان شرقیاولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پترولوژیکی، ژئوشیمیایی وپتروژنز سنگهای آتشفشانی جنوب تبریز آتشفشان سهندهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
26دریافت فایل PDF مقالهسنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آذرین ترشیری در منطقه سهند (جنوب تبریز)هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهموقعیت یابی بهینه بادبندها در قابهای فولادیدومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شکل هندسی سنگدانه برمقاومت فشاری بتندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر میزان سختی خمشی اتصال ورق گاست به بادبندچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
30دریافت فایل PDF مقالهشواهد وجود منابع انرژی زمین گرمایی در آذربایجان (شمال غرب ایران)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازههای بتنی جدا شده از پی در زلزله های حوزه نزدیک گسلدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازههای فولادی جدا شده از پی در زلزلههای حوزه نزدیک گسلدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرافزایش ضخامت جوشهای متصل کننده بادبند برسختی خمشی اتصال ورق گاستسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
34دریافت فایل PDF مقالهخواص بتن خودتراکم سبک حاوی پومیس به عنوان جایگزین سیمانسومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ لرزه ای سازه های فولادی متقارن و نامتقارن جداسازی شده از پایه با نامتقارنی جرم در پلاندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کانی شناسی و خواص ژئوشیمیایی سنگ دانه ها بر خصوصیات مکانیکی بتندومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
37دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چیدمان بادبندها در قاب دو بعدی فولادیکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل بالای لرزه خیزی شهر تبریز با استفاده تحلیلFMP و تنش پیرامونی گسل آنچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
39دریافت فایل PDF مقالهکنترل پتانسیل حرکتی گسل شمال غرب ایران و تاثیر آن بر تاسیسات شهری تبریزچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت بتن حاوی میکرو سیلیس و خاکستر بادیچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقاومت بتن حاوی میکرو سیلیس و خاکستر بادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر خصوصیات سنگ شناسی سنگ دانه ها بر کیفیت بتناولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن1394
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گذاری نیروهای زمین لرزه ای بر پایداری تونل هاکنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی1395
44دریافت فایل PDF مقالهواکاوی اثرگذاری نیروهای لرزه ای بر ایستایی تونل هادومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تفریق ماگمایی وآلایش پوسته ای درایجادسنگ های ولکانیکی جنوب تبریز(آتشفشان سهند)بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی کیفیت سنگدانه های بتن در برابر زلزله در شهرستان میانهکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پوزولان های طبیعی در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت فشاری بتندومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میکروپایل ها در پایداری شیروانی در تراوش پایداراولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
49دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر میکروپایل ها در پایداری شیروانی تحت اثر تراوش پایدار،گذارا بدون تراوشاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قطر، فاصله زاویه میکروپایل ها در پایداری شیروانیاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش خاک سازه ها در ارتباط با حوزه های نزدیک گسلاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
52دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اندرکنش خاک سازه بر پاسخ دینامیکی سازه های مختلفاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوسیلیس بر روی مقاومت فشاری خاک های دانه ایاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوسیلیس بر روی مقاومت فشاری خاک های چسبندهاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرحداکثر اندازه سنگدانه ها بر رفتار خمشی در بتن سبکاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه طرح اختلاط مقاومت کششی بتن ساخته شده از سبک دانه لیکااولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدول الاستیسیته بهبود خواص مکانیکی بتن سبک دانه ساخته شده از لیکااولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص بتن حاوی ضایعات سرامیک آجر خرد شده به عنوان جایگزین بخش ماسهاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدول الاستیسیته خواص جمع شدگی بتن حاوی ضایعات سرامیک آجر خرد شده به عنوان جایگزین بخش ماسهاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397

مقالات فرهاد پیرمحمدی علیشاه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیکماهنامه عمران و پروژه1399
2پیرمحمدی علیشاه ، فرهاد .سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی ترشیری سهند (جنوب تبریز)، مجله علمی و پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان. 1394
3پیرمحمدی علیشاه، فرهاد. بررسی خواص مهندسی سنگدانه‌‌های مختلف و تاثیر آن برخصوصیات مقاومتی بتن، مجله علمی و پژوهشی تحقیقات بتن، دانشگاه گیلان.1399
4پیرمحمدی, فرهاد, عامری, علی, جهانگیری, احمد, هاوا چن, چانگ, کسکین, محمت. (1390). 'بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی', فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین, 21(81)1390

تالیفات فرهاد پیرمحمدی علیشاه

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابپترولوژی و پتروگرافی سنگ های آتشفشانی سهندفوژان/تهران1395فارسی

تحصیلات تخصصی فرهاد پیرمحمدی علیشاه

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1پترولوژیدکتری تخصصی1384-1390
2پترولوژیکارشناسی ارشد1382-1384
3زمین شناسیکارشناسی1373-1378

سوابق شغلی و تخصصی فرهاد پیرمحمدی علیشاه

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیرییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر1387-1392
تاریخ ایجاد رزومه: 1 مهر 1399 - تعداد مشاهده 156 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرهاد پیرمحمدی علیشاه

تماس با فرهاد پیرمحمدی علیشاه

فرهاد پیرمحمدی علیشاه فارغ التحصیل کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تبریز می باشد.
آدرس ایمیل: Petrofarhad@yahoo.com
شماره همراه: 09141079328
کشور:ایران استان:آذربايجان شرقى شهر:شبستر

به اشتراک گذاری صفحه فرهاد پیرمحمدی علیشاه

پشتیبانی