ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم الهام کاویانی

Elham Kavyani

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186878)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی الهام کاویانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات الهام کاویانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشیوه های نوین مدیریت با رویکردی نسبت به تحول نظام آموزشیهمایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر آسیب پذیر بنای تاریخی رباط طرق مشهد در مقابل زلزلهاولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
3دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار شهری به وسیله باززنده سازی بناهای تاریخی و توسعه گردشگری (نمونه موردی: کاروانسرا)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
4دریافت فایل PDF مقالهزنده سازی مفاهیم الگوهای معماری اسلامی در معماری معاصر مسکن جهت افزایش کیفیت زندگیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
5دریافت فایل PDF مقالهالگویابی سرمایه اجتماعی سازمانی بر آوا و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی سهل انگاری اجتماعیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد رسانه های آموزشی در بهینه سازی فرآیند تدریساولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی بین آموزش پژوهش محور با افزایش روحیه کار آفرینی از دیدگاه متخصصانهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
8دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش مبتنی بر راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی برخوشبینی آموزشی و رضایت دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان سرپل ذهابهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر میزان نوآوری در سازمانهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای عملکرد مدارس مجری طرح تعالی مدیریت با مدارس عادی مقطع ابتداییهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 95- 94همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
12دریافت فایل PDF مقالهرهبری تحول آفرین راهی برای نوآوری در سازمانهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر به کارگیری کار پوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان دختر دبیرستان دوره دوم سماءهمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
14دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش مبتنی بر رویکرد انعکاسی در پیشرفت درسی و مهارت حل مسأله دانش آموزان متوسطههمایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش قصه درمانی در بهبود سلامت روان جانبازان استان کرمانشاهچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزاناولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین آموزش الکترونیکی و کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه(دانشجویان دانشگاه پیام نور)سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
18دریافت فایل PDF مقالهنقش روابط مفهومی واژگان بر یادگیری مهارت خواندن دانش آموزانسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهیادگیری واژگان فارسی مبتنی بر روابط مفهومی در محیطهای چندرسانهایسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهیادگیری الکترونیکی واژگان زبان فارسیپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای مدیریت فضای یادگیری خودتنظیمیاولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای فرا شناختی یادگیری خودتنظیمی دختران پایه دوم تجربی، دبیرستان سماء دوره دوماولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از دیدگاه بارشناختی بر میزان یاددهی و یادداری درس فارسی پایه دوم ابتدایینخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)1397
24دریافت فایل PDF مقالهمدیریت در مدارس کارآفرین در هزاره سوماولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1398
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت شایستگی(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل اثرگذار بر مدیریت شایستگی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سرمایه انسانی بر تعهد شغلی معلمان آموزش و پرورش استان کرمانشاهنهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1398
28دریافت فایل PDF مقالهاهمیت فناوری اطلاعات و کاربرد آن در مدیریتاولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی1397

مقالات الهام کاویانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 15 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 118 بار

نمودار تولید سالانه مقالات الهام کاویانی

تماس با الهام کاویانی


به اشتراک گذاری صفحه الهام کاویانی

پشتیبانی