آقای دکتر مرتضی طاهری

Dr. Morteza Taheri

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186768)

39
50
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی