ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ناصر باقری مقدم

Naser Bagheri moghadam

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186736)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی ناصر باقری مقدم در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیاولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

مقالات ناصر باقری مقدم در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی امنیت سیستم انرژی کشور و ارتباط متقابل آن با توسعه کاربرد انرژ یهای تجدیدپذیراولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و انتخاب سیستم های محرکه خودرو در افق 20-15 ساله کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه سناریواولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تکنولوژی سیستمهای تولید انرژی الکتریکی غیر متمرکز با استفاده از روش تصمی مگیری چند شاخصهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مدل های پیاده سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری - مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
5دریافت فایل PDF مقالهالگوی سیستمی پیشرفت فناوری پیل سوختی در ایراناولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1387
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و بررسی رویکردهای جهانی استراتژی های ملی توسعه پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1388
7دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل تحلیل محیط سازمانی با رویکرد سیستمی: مطالعه موردی یک موسسه پژوهشی در حوزه انرژیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1388
8دریافت فایل PDF مقالهانتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری، مطالعه موردی فناوری غشاء در صنعت گاز کشورسومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهجایگاه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در افق چشم انداز1404کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
10دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش سیستم هوشمندی تکنولوژی در فرایندهای مدیریت دانش: مورد کاوی پیل سوختی اکسیدجامدهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
11دریافت فایل PDF مقالهجایگاه و وظایف دولت ها در فرایند توسعه فناوریچهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نقش فناوریهای پیشرفته پیل سوختی در توسعه پایدار ایرانچهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تدوین ماموریت درسازمان های غیرانتفاعی داوطلبانه و بکارگیری آن دریک سازمان ایرانیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با استفاده از رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعتپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تطبیقی نقش انجمنهای تجاری در توسعه فناوری خودروهای هیبریدنخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار1390
16دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر نقش دولت در توسعه فناوری خودروهای هیبریدینخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار1390
17دریافت فایل PDF مقالهتکنیک های شناخت و تحلیل ذینفعان با رویکرد برنام هریزی استراتژیک در سازمانهایدولتی و غیرانتفاعی (مطالعه موردی در شرکت برق منطق های گیلان)بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق1387
18دریافت فایل PDF مقالهبکار‌گیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینیاولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1386
19دریافت فایل PDF مقالهگامهای نظری تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور با استفاده ازنظام نوآوری فناورانه : مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری1391
20دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری1391
21دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه هاهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1390
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نظام نوآوری فناورانه هیدروژن و پیل سوختی در کشور و ارایه سیاست های پیشنهادیسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
23دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی برای اولویت بندی استراتژی های توسعه صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری گروھی فازیسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388

مقالات ناصر باقری مقدم در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 4 مرداد 1399 - تعداد مشاهده 135 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ناصر باقری مقدم

تماس با ناصر باقری مقدم


به اشتراک گذاری صفحه ناصر باقری مقدم

پشتیبانی