آقای ارسلان حکمتی

Arsalan Hekmati

Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186714)

40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی