خانم دکتر منصوره علیقلی

Dr. Mansoreh Aligholi

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186681)

54
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی