ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

علیرضا فرخزاد

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186609)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا فرخزاد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات علیرضا فرخزاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابرینا در دو شرایط کشت خاکی و بدون خاکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب بستر کشت و محلولپاشی اسید جاسمونیک بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی خصوصیات بیوشیمایی میوه توت فرنگی رقم سابرینایازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر ترجیحات و میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای سیب ارگانیکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع پومولوژیکی برخی ژنوتیپهای با باردهی جانبی گردو در منطقه ارومیهیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های برتر گردو در منطقه ارومیهیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت پایه، نوع و غلظت قند و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشدی بر ریزازدیای گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatesL.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب MM111یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در سه روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انبارداریسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفیدسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی جاشیر (.Prangos spp) در شمال غرب ایراندومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی دوگونه ی دارویی مختلف مریم گلی (.salvia spp)دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بوردومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور و محلول پاشی متیل جاسموناتدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد BAP و TDZ بر ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه کننده گلابی پیرودوآرفسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر تیمار اسانس آویشن با آنتی باکتری دی هیدرو استرپتومایسن بر روی افزایش عمر گلجای گل ژربرانخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاحیر کاربرد پس از برداشت نانو کربىات کلسیم بر برخی خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی سیب تازه بریده رقم گلدن دلیشزدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بسته بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم (رد گلد)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بسته بندی حاوی نانو ذرات بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل(رقم رد گلد)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه ی سیب رقم رد دلیشیزدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391

مقالات علیرضا فرخزاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بر و آسیب های اکسایشی در انگور بیدانه سفید در شرایط تنش سمیت برفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
2دریافت فایل PDF مقالهویژگی های میوه شناختی برخی از نژادگان های زالزالک در استان آذربایجان غربیفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
4دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7مجله پژوهش های تولید گیاهی1397
5دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1396
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید تحت سمیت بوردوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت، نوع و غلظت منبع کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا 6دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1397
8دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت پایه، تنظیم کننده های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)به زراعی نهال و بذر1397
9دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی سه نژادگان انگور در پاسخ به تنش سرما در شرایط درون شیشه ایمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت شرایط تنش خشکیمجله علوم باغبانی1396
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پس از برداشت نانو کربنات کلسیم بر فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات کیفی در سیب تازه بریده رقم ’گلدن دلیشزدوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهپاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زود باردهیفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
تاریخ ایجاد رزومه: 27 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 190 بار

نمودار سالانه مقالات علیرضا فرخزاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علیرضا فرخزاد

شماره تلفن: 04431942771

به اشتراک گذاری صفحه علیرضا فرخزاد

پشتیبانی