یوسف ناصر زاده | سیویلیکا

یوسف ناصر زاده

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی یوسف ناصر زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • دومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • دومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
 • چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)