ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا رضوانی

Alireza Rezvani

عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186450)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا رضوانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه سیستان و بلوچستان
عضو کمیته اجرایی کنفرانسبیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

مقالات علیرضا رضوانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهایجاد لایه تغییر یافته با سیلیسیوم بر روی سطح آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با استفاده از روش نفوذی Pack Siliconizingهمایش ملی مواد نو1387
2دریافت فایل PDF مقالهکوکریستال جدید کمپلکس نیکل II با لیگاندهای 1،10 -فنانترولین 6 ، 5 دایون و 1،10 فنانترولین [Ni(phen)2(phen-dione)][Ni(phen)3](PF6)4.CH3CNشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار بلوری کمپلکس [{Cu(phen)2}2(μ-apc)](PF6)3.2(CH3)2COشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهسنتز،شناسایی و ساختار بلوری یک کمپلکس پلیمری از کادمیم (II) شامل لیگاند پیریدین- 2و 6- دی کربوکسیلیک اسیدشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهتهیه و بررسی ساختار بلوری کمپلکسی از کروم (III) به کمک پیریدین - 2و 6 – دی کربوکسیلیک اسید و 2و 2 – دی پیریدین آمینشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختاربلوری کمپلکس (Ni(tppz)(2)](PF(6))(2]پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهروح شهر بازتعریفی ازشهر، فضا، فضای شهری و تعیین شاخصهای روحبخشهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
8دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل پنج محوری دراستراتژی توسعه پایداراولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقطه ردیابی ماکزیمم توان با استفاده از منطق فازی به منظور کاهش اتلاف توان در سیستم های فتوولتائیکدومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
10دریافت فایل PDF مقالهآنالیز و مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر PMSG در حالت متصل به شبکه سه فازدومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مدلسازی ماژول فتوولتائیکدومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر شهر الکترونیکی، به منظور رسیدن به توسعه پایدار شهریهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
13دریافت فایل PDF مقالهتعاملی دوسویه (هویت کالبدی یا کالبد هویت ساز) بررسی اهمیت کالبد شهر در تغییر هویت های پنج گانههمایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا1393
14دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری کنترلر منطق فازی(FLC) در توربین بادی مبتنی برPMSG جهت کنترل توان در سرعت های بالاهمایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست1394
15دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدلی نوین برای تولید اسناد راهبردی و چشم انداز براساس فرایند استراتژیک توسعه شهری و مدلهای چشم اندازسازیکنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
16دریافت فایل PDF مقالهتدوین بیانیه چشمانداز کالبدی- فضایی شهر مشهد در سند راهبردی حوزه معماری و شهرسازی طرح زیارتهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
17دریافت فایل PDF مقالهتبیین رویکردهای طراحی معماری شهودی و خلاقه در مقابل رویکرد سیستماتیک و روشمند از دیدگاه جان کریستین جونزکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دینامیکی توربین بادی سرعت متغییر مبتنی بر PMSG تحت شرایط مختلف بارو سرعت باد با استفاده از منطق فازینخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق1393
19دریافت فایل PDF مقالهDetermination of ascorbic acid using Cu (II) complex-modified glass carbon electrodeیازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهThe fabrication of a Cu (II) complex and its application for the determination of dopamine with modified glass carbon electrodeیازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهنظرسنجی در تشخیص وضعیت هویت شهر مشهداولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
22دریافت فایل PDF مقالهمشارکت نظری در تبیین و اولویت گذاری شاخص ها و راهبردهای توسعه کالبدی فضایی شهر مشهداولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
23دریافت فایل PDF مقالهسنتز فیلم های رسانایITO/TiO2/ITO به روش غوطه وری و بررسی خواص آنهابیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو ذرات اکسید دو جزیی BaLa2O4با استفاده از کمپلکس دو هسته ای [La(H2O)6]2[Ba(HQ)2(NO3)2]3بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات اکسیدی کادمیم و باریم با استفاده از کمپلکس دوهسته ای-2[Ba(SCN)4(H2O)2 +2[Cd(opd)3بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهساختاربلوری ترکیب (DPAH)+(dipicH) . H2Oبیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهساختاربلوری ترکیب [OPDH]2[Co(dipic)2].H2Oبیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول باغ های ایرانی از دوره هخامنشی تا دوره پهلویدومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر1396
29دریافت فایل PDF مقالهElectrochemical Determination of Isoproterenol at Silver (I) Complex-Graphene-Modified Glassy Carbon Electrodeدوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهElectrochemical Sensor for Epinephrine Based on a Glassy Carbon ElectrodeModified With Carbon Nanotubes/Ag (I) Complexدوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهCombined Immunotherapy and Conventional Chemotherapy in Cancer Patientsسومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی1397
32دریافت فایل PDF مقالهComparison of hematologic indexes in Pvera and secondary polycythemiaهفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران1397
33دریافت فایل PDF مقالهThe effects of solvent and ultrasonic irradiation in synthesis of novel supramolecular compoundبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهNovel inorganic precursor for Fischer-Tropsch synthesisبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهتهیه و شناسایی نانوکاتالیستهای جدید و بررسی عملکرد کاتالیستی آنها در سنتز فیشر- تروپش و بهینه سازی شرایط عملیاتیچهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی1398
36دریافت فایل PDF مقالهاثر روش سنتز بر کاتالیزورهای پایه کبالت در سنتز فیشر- تروپشچهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی1398

مقالات علیرضا رضوانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 17 اردیبهشت 1399 - تعداد مشاهده 75 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا رضوانی

تماس با علیرضا رضوانی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا رضوانی

پشتیبانی