ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای جمال برزگری خانقاه

Jamal Barzegari

دانشیار حسابداری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186388)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی جمال برزگری خانقاه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه یزد
دبیر کنفرانسهجدهمین همایش ملی حسابداری ایران

مقالات جمال برزگری خانقاه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکارکرد مدل های تعدیل شده مدیریت سود در بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی با مدیریت سوددهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
3دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل حسابداری محیط زیست در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفیاولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی بکارگیری مدیریت سود در توسعه پایداردومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های حسابداری توسعه پایدار در جوامع اسلامی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
6دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط بین اهرم مالی و تصمیات مربوط به سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام، بازده مورد انتظار آتی و عملکرد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایراندومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها1392
8دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حسابرسی و کیفیت افشادومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها1392
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگاندومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
10دریافت فایل PDF مقالهکاربردمتدلوژی تحلیل پوششی داده ها درارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری بااستفاده ازشاخصهای مالی مناسب مطالعه موردی شرکت های تعاونی کشاورزی استان یزداولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تعهدحرفه ای وتعهدسازمانی حسابرس مطالعهموردی: سازمانهای حسابرسی رسمی دراستان اصفهاناولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپوشش رسانه ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهاداراولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت1393
13دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای حسابداری در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفیاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداریاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 1393
15دریافت فایل PDF مقالهکلیات و مفاهیم حسابرسی زیست محیطیکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهنگاهی دیگر بر تحقیقات کیفیت حسابرسیسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
17دریافت فایل PDF مقالهمروری برموضوعات حسابرسی فناوری اطلاعاتسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اقلام تعهدی بر ارزیابی سرمایه در شرکت هاسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کفایت اطلاعات بر ارزیابی سرمایه در شرکت هاسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران با استفاده از مدل کانوسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ایاولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده اقتصادی در چرخه های تجاری مختلفسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
23دریافت فایل PDF مقالهحسابرسی عملکرد مدیریت یا عملیاتی سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1393
24دریافت فایل PDF مقالهرابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری1394
25دریافت فایل PDF مقالهرابطه عدم تقارن اطلاعاتی با شکاف نسبی بازده واقعی و بازده مورد انتظارشرکتها شاخص 05 شرکت فعالدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان بندی عایدات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)1394
27دریافت فایل PDF مقاله تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
28دریافت فایل PDF مقالهنقش ویژگیهای شرکت در افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
29دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی چالشهای حسابرسی و ممیزی مالیات بر ارزش افزودهکنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاصله انتظاراتی حرفه حسابداری و جامعه از اصول و موازین اخلاقی حسابداریکنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
31دریافت فایل PDF مقالهکنکاشی بر مفاهیم و مطالعات در حوزه سرمایه فکریاولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
32دریافت فایل PDF مقالهشاخصه های اندازه گیری قدرت مدیرعامل در چارچوب حاکمیت شرکتینخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی گزیده ای از شاخص های مؤثر کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکینخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه و اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداریسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه شرکت بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداریچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمکانیزم های داخلی وخارجی حاکمیت شرکتی بردرماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداریدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سابقه حضور در بورس بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهاداراولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهاداراولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدیریت واقعی و مدیریت مصنوعی سود و اثر آن بر ارزش سهاماولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
43دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت اجتماعی، انگیزه ها و عملکرد (مطالعه موردی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی گری ساختار سرمایه شرکت بر ارتباط بین ساختار مالکیت وعملکرد شرکت با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاریپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
45دریافت فایل PDF مقالهمروری بر انگیزه های فرار مالیاتیچهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه ومربوط بودن اطلاعات حسابداریاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ارزش انعطافپذیری مالی و سطح سرمایهگذاری جاری در طی چرخه تجاریاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت سودواقعی درطی چهارمرحله مختلف چرخه عمراولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه بر اساس مدل کارهارتپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
50دریافت فایل PDF مقالهکیفیت اطلاعات داخلی و اهمیت آن برای گزارشگری مالیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیاست های اعتباری بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های با اهرم مالی متفاوتچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیراندازه شرکت بر رابطه سیاست های اعتباری و مربوط بودن اطلاعات حسابداریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یادگیری سازمانی بر رابطه سرمایه فکری و عملکرد تولید محصول جدید از جنبه مالی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
54دریافت فایل PDF مقالهکیفیت افشا، محافظه کاری و تاثیر متقابل آن بر مربوط بودن اطلاعات حسابداریششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
55دریافت فایل PDF مقالهاهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب از مالیات و ریسک برخاسته از آندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
56دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفاهیم و مبانی نظری پولشویی با تاملی در آیات و روایات اسلامیاولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی1395
57دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای اندازه گیری آندومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان اجزای مثلث تقلب و احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
59دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی ابزاری مناسب جهت کاهش احتمال خطر تقلبدومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اعتماد از حد مدیریتی و مالکیت دولتی بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها؛ شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهراناولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با مدیریت سود و مدیریت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
64دریافت فایل PDF مقالهمدل های آماری و روش های مختلف در برآورد های مالیکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اثر گذاری خوشه بندی به روش کا مینز بر دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداریکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
66دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
67دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری تحقیق و توسعهپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر روی بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار1397
69دریافت فایل PDF مقالهرویکردی جامع و نوین بر اخلاق و اصول اخلاقی در حسابداریشانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران1397
70دریافت فایل PDF مقالهتفاوت زمانی اعتماد بیش از حد مدیر عامل به خود ساختار سررسید بدهی شرکتسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
71دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری مطالعات انجام شده برحسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسکسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
72دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین اندازه هییت مدیره، ساختار مالکیت اهرم مالی بر مدیریت سودسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
73دریافت فایل PDF مقالهاعتماد سازی و توسعه بازار سرمایهنخستین همایش ملی حسابداری ارزشی1391
74دریافت فایل PDF مقالهضرورت توجه به مسائل اخلاقی در ارتباط با سیستمهای اطلاعاتی حسابداریچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
75دریافت فایل PDF مقالهریسک مالیاتی و ارزش شرکت در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایدومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم1398
76دریافت فایل PDF مقالهاثر تعاملی ریسک مالیاتی - حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت های بورسی ایرانهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام شده با موضوع اظهار نظر حسابرسچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اهرم بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهرانچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398
79دریافت فایل PDF مقالهکنکاشی بر نحوه تاثیر فناوری بلاکچین و رمز ارزها بر تکامل حرفه حسابداری در انقلاب صنعتی چهارمچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398

مقالات جمال برزگری خانقاه در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 1 اردیبهشت 1399 - تعداد مشاهده 156 بار

نمودار تولید سالانه مقالات جمال برزگری خانقاه

تماس با جمال برزگری خانقاه


به اشتراک گذاری صفحه جمال برزگری خانقاه

پشتیبانی