ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمود شفاعی

Mahmoud Shafaei

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186356)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمود شفاعی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی محمود شفاعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

مقالات محمود شفاعی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهروش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتریپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه هاپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستاناولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت کششی ریشه درختان ساحلی جهت کاربردهای زیست مهندسی )درخت گز(نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پایه های پل بر رسوبگذاری وفرسایش بالا دست وپایین دست آنها در رودخانه کرج با نرم افزارmike 11دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تنش برشی بستر در بسترهای با فرم بسترکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
7دریافت فایل PDF مقالهدبی عبوری سرریزهای زیگزاگی مستطیل شکلاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب دبی سرریزهای جانبی زیگزاگی ذوزنقه ای در جریان زیربحرانیاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددی HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه الله رامهرمز استان خوزستانچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطراف آبشکن ترکیبی بسته و باز و مقایسه آن با آبشکن نفوذناپذیر در قوس 90 درجههجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهاثر مانع در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلیهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهافت انرژی در سرریزهای جامی شکل تحت تاثیر موقعیت مانعهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهیهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهمنحنی دبی- اشل سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنق های با رمپ ورودیهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر لوله هواده بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ایهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهدبی عبوری دریچه های کشویی لبه تیز مورب در دو حالت آزاد و مستغرقهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهدبی عبوری سرریزهای جانبی در کانال های مستطیلی با کاهش عرض در پایین دست سرریزهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق های پایاب برمیزان طول پرتابه در سرریزهای جامی شکلسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق های پایاب برمیزان استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکلسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی ناشی از پرتابه ی جامی در سیستم پرش اسکیسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
21دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان بر روی دریچه قطاعی هوشمندسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات مسیر جت پرتابی از پرتابه ی جامی در سیستم پرش اسکییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان دریچه قطاعی هوشمندیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج روش های براورد عمق آبشستگی با داده های آزمایشگاهی دردو نوع تکیه گاه مستطیلی و ذوزنقه اییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
26دریافت فایل PDF مقالهابشستگی پیرامون تکیه گاه پل تحت تاثیر هیدروگراف سیلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه المان های شش پایه بر عمق مزدوج پرش هیدرولیکی در دبی های مختلفیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی پخش عرضی ماده ردیاب در شرایط بدون سازه و با حضور سرریز مستطیلی و سرریز W شکلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
29دریافت فایل PDF مقالهمقایس عملکرد سرریز U شکل، سرریز مستطیلی شکل و حالت شاهد در پخش عرضی غلظتیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
30دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب دیسپرژن طولی کانال های مستطیلی با استفاده از روش های ردیابی و تجربییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
31دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه جدید برای محاسبه دبی عبوری سرریزهای خطی موربیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
32دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه جدیدجهت محاسبه دبی سرریزهای لبه تیز قوسییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
33دریافت فایل PDF مقالهدبی عبوری از سرریزهای کلید پیانو مستطیل شکلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
34دریافت فایل PDF مقالهارائه روابط دبی-اشل دریچه سالونی- مستطیلی در شرایط جریان مستغرقسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی-مستطیلی و ارایه روابط دبی-اشل در شرایط جریان آزادکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی-مستطیلی در شرایط جریان مستغرقکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی توزیع غلظت ردیاب تحت تاثیر سرریز U شکلهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی پخش طولی ماده ردیاب تحت تاثیر سرریز Wشکلهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی شرایط هیدرولیکی جریان عبوری از دریچه سالونی در حالت جریان آزادسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی شرایط هیدرولیکی و ارایه روابط دریچه های سالونی-مستطیلی در شرایط جریان مستغرقسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
41دریافت فایل PDF مقالهجلوگیری از فرسایش بستر در محل سازه های آبی در مسیر رودخانهپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهطراحی سنگچین پایدار در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی فرسایش پذیرپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر شطرنجی بودن مانع متخلخل در کنترل جریان غلیظپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از روش های مختلف محاسبه زمان تعادل در برآورد میزان کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از صفحات مستغرق و شمع های حفاظتیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از شکاف در کف حوضچه آرامش در کاهش طول پرشکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراز مناسب نصب طوقه های دندانه دار در کاهش آب شستگی اطراف پایه پل استوانه ایکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
47دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی یک بعدی و دو بعدی رودخانه دز با استفاده از نرم افزار FLOOD MODELLERهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات توزیع ماده ردیاب نسبت به زمان در یک کانال مستطیلیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروفیل آبشستگی اطراف تکیه گاه مستطیلی پل در مسیرهای مستقیم رودخانههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف آبشکن نفوذناپذیر در قوس 180 درجههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با شیب مثبت ( مطالعه موردی حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا)همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب پراکندگی طولی در کانال مستطیلیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
53دریافت فایل PDF مقالهالگوی توزیع غلظت ردیاب در کانال مستطیلیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاصله صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پلهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب در میزان آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش ( مطالعه موردی سد شهدا)همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
56دریافت فایل PDF مقالهاثر صفحات مغروق بر الگوی فرسایش اطراف تکیه گاه جانبی پلپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات عمق بر ضریب اختلاط عرضی در کانال مستقیم مستطیلیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
58دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سازه باندال لایگ گوه ای و مقایسه تغییرات توپوگرافی بستر نسبت به سازه های باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرقشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاصله سرریز گوه ای در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت طول پرش به طول حوضچه بر توپوگرافی بستر پایین دست حوضچه آرامش زبر با المان های بتنی شش پایهدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جریان بر توپوگرافی بستر در مدل فیزیکی قوس جنگیه رودخانه کارون تحت تاثیر صفحات مثلثیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات توپوگرافی بستر در قوس جنگیه رودخانه کارون با استفاده از مدل فیزیکیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
63دریافت فایل PDF مقالهکاربرد صفحات شناور در مدیریت رسوب رودخانه (مطالعه موردی: قوس جنگیه رودخانه کارون)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
64دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکرد صفحات مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری در قوس ملایم 90 درجهدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
65دریافت فایل PDF مقالهاثر عدد فرود، زاویه و استغراق آبشکن مرکب بر حداکثر عمق آبشستگی در شرایط آب زلالدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
66دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه و نفوذپذیری آبشکن باندال لایک بر کشیدگی و عرض چاله آبشستگی در شرایط مستغرقدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
67دریافت فایل PDF مقالهاثر طول و نفوذپذیری آبشکن باندال لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در شرایط مستغرقدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات الگوی جریان و مورفولوژی بستر در اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر و نفوذپذیر با سازه های باندال لایک در شرایط غیر مستغرقدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاصله سرریز جان پناه از سرریز گوه ای در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده شکست لبه در گسترده المان های شش پایه در اطراف تکیه گاه پلدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط جریان بر آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش با بستر زبردهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرسایش قوس خارجی رودخانه کارون در محل ایستگاه پمپاژ کوت امیر به روش مدل ریاضی و راه های تثبیت آندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
73دریافت فایل PDF مقالهتخمین نرخ فرسایش در میاندرهای رودخانه کارون در بازه جنوب اهواز تا دارخوین با استفاده از نتایج مدل ریاضی (Mike 11 ) و معادلات تجربیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
74دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی غالب رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه کارون)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میرایی در آنالیز لرزه ای سدهای بتنی وزنیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
76دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شاخصهای خشکسالی در سطح استان خوزستانکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان استهلاک انرژی درسرریزهای کلیدپیانوییپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
78دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی میدان فشاردینامیکی مستهلک کننده جام پرتابیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تحکیم و میزان رسدر خاکهای چسبنده بر فرسایش پسروندهپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نرم افزار flood modeller و مدیریت سیلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه دزفول)سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1395
81دریافت فایل PDF مقالهتخمین سرعت پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک خلاف جهت با حرکت سیال غلیظ و مقایسه آن با سیال پیرامون ساکنششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
82دریافت فایل PDF مقالهتخمین شدت اختلاط در سیال پیرامون متحرک خلاف جهت با حرکت جریان غلیظششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
83دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف پایه بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای در موقعیت 60 در جه قوس رودخانههمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
84دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چند وجهی کردن تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری در حالت کنترل روزنههمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه مورد :رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
86دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تاثیر حذف مئاندر بر الگوی جریان رودخانه با استفاده از نرم افزار CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه کارون و حذف مئاندرهای چنیبیه و کریشان 2 واقع در پایین دست شهر اهواز)اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE20161394
87دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی بالاروی موج و نیروی وارده بر آرمور های یک موج شکن توده سنگی با مدل Flow 3Dدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حذف مئاندر بر تنش برشی و شیب خط انرژی رودخانه توسط نرم افزار hec-ras (مطالعه موردی: مئاندر کریشان رودخانه کارون)کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر صفحات مستغرق در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در نسبت های مختلف آبگیری از کانال ذوزنقه ایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های مختلف ساماندهی رودخانه برتغییرات نرخ رسوب( مطالعه موردی: رودخانه کارون)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
91دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی اثر حذف مئاندربرتغییرات نرخ رسوب (مطالعه موردی: مئاندرجنگینه رودخانه کرمان)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
92دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی بالاروی موج ومحاسبه ی نیروی وارده بر آرمور های موج شکن پدیده کیشسومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدان مجریان پیرامون تکیه گاه پل در شرایط نصب طوقهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با حضور صفحه مستغرق متصل به آندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع پله ناگهانی برطول پرش هیدرولیکیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پایه های پل بر رسوبگذاری وفرسایش بالا دست وپایین دست آنها در رودخانه کرج با نرم افزار mike11کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل در شرایط آب زلالچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوبگذاری سد مارون با استفاده از نرم افزار GSTARS3چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق مزدوج و استهلاک انرژی در حوضچه ی آرامش با بستر آبرفتی پوشیده از المان های شش پایهچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی طول پرش و توزیع فشار در بسترآبرفتی حوضچه ی آرامش پوشیده با المان های بتنی شش پایهچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
101دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شرایط تهدید اراضی حوضه شهری اهواز ناشی از سیلابهای رودخانه کارون وچگونگی ایمنسازی آنهاهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1394
102دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی روند تغییرات در بستر رودخانه در اثر فرسایش و رسوب با استفاده از مدل HEC-RAS (مطاله موردی : شاخه قلعه شاهرخ از رودخانه زاینده رود در بالا دست سد زاینده رود)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم بازیافت انرژی ویژه در جریان متغیر تدریجی و تحلیل اثرات این پدیده درمحل سازه های مهندسی رودخانهکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
104دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان پایین دست سازه های شیب شکن با مدل Flow-3Dدومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1394
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شکل صفحه مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پلکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط فرسایش و رسوب رودخانه کرخه در پایین دست سد مخزنیکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
107دریافت فایل PDF مقالهوضعیت توپوگرافی بستر اطراف کوله پل مستطیلی در شرایط مختلف جریان در حضور توام ریپ رپ و A-jacks(المانهای شش پایه)نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس1393
108دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
109دریافت فایل PDF مقالهعمق آبشستگی پایین دست حوضچه نوع 1 در شرایط پرش آزاد و مستغرقسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
110دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توپوگرافی بستر و الگوی جریان در قوس 90 درجه تند با حضور سرریز wسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زاویه رمپ بر عملکرد سیستم هواده با تحلیل جریان دو فازیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه بر الگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر در خم 90درجه ملایم با وجود پره منفرد ذوزنقه ایدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی خطوط جریان ثانویه در قوس 90 درجه تنددوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
114دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جابجائی چاله فرسایشی در قوس ملایم ۹۰ درجه با حضور صفحات مثلثی شکلدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
115دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی موقعیت سطح ایستابی در بدنه خاکریز با استفاده از شبکه های عصبی و حداقل آنتروپیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی میدان سه بعدی جریان پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
117دریافت فایل PDF مقالهاثر فاصله قرار گیری آبشکن در پایداری ریپ رپ اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجهدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
118دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زبریهای A-Jacks بر استهلاک انرژی در حوضچهی آرامش از نوع پرش هیدرولیکیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
119دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زبری های A-Jack بر نسبتاعماق مزدوج پرش هیدرولیکیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب باوبدن نشت رو به بالا بااستفاده ازمدل عددیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
121دریافت فایل PDF مقالهوضعیت توپوگرافی بستر اطراف تکیه گاه پل مستطیلی در شرایط مختلف جریان در حضور المان های شش پایهدومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
122دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از منابع آب ؛ مطالعه موردی : سد داریاندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
123دریافت فایل PDF مقالهتاثیرعدد فرود جریان برتوپوگرافی بستربا حضور آبشکن مثلثیهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران1393
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه پل مکعبی با حضور و بدون حضور ای - جک1همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار 1393
125دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فواصل قرارگیری زبری های مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پلسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
126دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف بررسی سیستم ریشه درختان ساحلی رودخانه ها، بمنظور کاربردهای بیومهندسیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش برشی در قوس 90 درجه تند با و بدون حضور سرریز Wسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد طوقه در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلهاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلهاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
130دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارهای بهینه پیشگیری از ورودرسوب و رسوب شویی سیفون های معکوس؛ مطالعه موردی سیفون معکوس کارون درخرمشهرسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات پژوهشهای میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه هااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
132دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نرخ فرسایش پس رونده در خاکهای غیر چسبنده در شرایط هیدرولیکی متفاوتپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
133دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد صفحات مثلثی و مستطیلی متصل به ساحل در کنترل فرسایش در قوس90 درجه ملایم پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
134دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موقعیت پرش روی سرریز بر توپوگرافی بستر پایین دست حوضچه آرامشنوع یکپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشابه هندسی پروفیلهای آبشستگی پاییندست پرش هیدرولیکی نوع A,B استفاده از مدل آزمایشگاهیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
136دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژئوتکنیک آسیب پذیری و بهسازی زمین لغزش در محور راه آهن(شریان های حیاتی)مطالعه موردی: راه آهن غرب کشورهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
137دریافت فایل PDF مقالهمهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی تحلیل استاتیکی و بررسی رفتار تنش - کرنش سد با نرم افزار المان محدود Plaxisمطالعه موردی : سد مخزنی داریانکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریانهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
139دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرریزهای گوهای شکل با طولهای مختلف بر وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در قوسهاهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
140دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جریان برتوپوگرافی بستر درقوس 90درجه تحت تاثیرصفحات مثلثیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرشرایط جریان برتوپوگرافی بستر درآبشکن مثلثیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
142دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان در مستهلک کننده های جامیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان بر راندمان تله اندازی مواد در حوضچه های رسوبی در مجاری آب و فاضلابهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
144دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سازه های اصلاح کننده الگوی جریان درقوسهاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ترکیب صفحات مستطیلی متصل به ساحل و تیغه افقی در کنترل فرسایش قوس 09 درجه همگراکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نصب پایه پل بر شرایط هیدرولیکی سرریز سد ملاصدرا توسط مدل فیزیکی در مقیاس کوچککنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
147دریافت فایل PDF مقالهنسبت عمقهای مزدوج پرش نوعB درسطح شیب داربابسترزبرکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل با کف مانع دارکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب تخلیه دبی بر روی سرریز سد ملاصدرا توسط مدل فیزیکی با مقیاس کوچککنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
150دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی طول پرش نوع S با بستر زبرکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه میزان آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل با استفاده ازمدل فیزیکی بصورت کف مانع دار و فاقد کف مانع دار(سرسره)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل باکف مانع دار طرح پیشنهادی (عنکبوتی)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
153دریافت فایل PDF مقالهمهندسی سد سازی و سازه های آبی رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط بارگذاری با استفاده از نرم افزار Plaxis مطالعه موردی : سد داریاناولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1393
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسان های فشار در حوضچه های آرامش پرش هیدرولیکی در یک مقطع واگرای ناگهانیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
155دریافت فایل PDF مقالهارائه یک طرح مناسب برای حوضچههای آرامش با تکیه بر معیارهای فنی واقتصادیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب گذاری در سیفونهای معکوس ( مطالعه موردی سیفون معکوس نهر عرایض خرمشهر)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل فاقد بلوک مانع دارچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
158دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی با استفاده از پوشش ریپ رپچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
159دریافت فایل PDF مقالهمقایسه قدرت جریان ثانویه در زوایای مختلف آبگیری از کانال های آبیاری ذوزنقه ایچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
160دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر و واگرایی ناگهانیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریانهای حاوی رسوب درکانالهای روبازنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
162دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی روابط موجود درمحاسبه نسبت اعماق مزدوج پرش نوع B با استفاده از داده های آزمایشگاهینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
163دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اثرمحل شروع کارگزاری صفحات مستغرق درقوس 90درجه همگرا جهت کنترل آبشستگی قوس خارجینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
164دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اثرطول صفحات مستغرق برحجم آبشستگی قوس 90درجه همگرانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات طول آبشستگی پایین دست کف بند افقی زبرنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
166دریافت فایل PDF مقالهاثرزبری برپایداری سنگچین درمحل پایه های مستطیلی پل هانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
167دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه بهمنظور کاهش آبشستگی موضعینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
168دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بازه رودخانه کارون درپایین دست شهراهواز توسط نرم افزار SMSنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان و پارامترهای هیدرولیکی آبشکنهای احداثی رودخانه شطیط درسیلاب 25ساله با استفاده ازمدل ریاضی CCHE2D مطالعه موردی محدوده چاه های فلمن شوشترنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
170دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی میدانی مدل بهبود یافته فرایند پایه درتحلیل پایداری ساحل جریان با استفاده ازنرم افزار CONCEPTSنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
171دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول تیغه افقی درپایین دست جت قائم برمیزان جابجائی چاله فرسایشینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
172دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی و تعیین نوع بسترو نرخ بارکف درحوضه مولابنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط جریان متفاوت برمیزان آبشستگینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
174دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبندهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرعدد فرود برالگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر درخم با وجود سرریزهای مستغرقنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه هایازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
177دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی سه بعذی نوسانات فشار دینامیکی در جریان دو فازی در پرتابه جامی شکلیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
178دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش برشی و توان چرخشی در قوس 90 درجه تند با و بدون حضور سرریزWیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
179دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پلیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
180دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سرعت عرضی در قوس 09 درجه تند تحت سرریس wنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
181دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی سه بعدی نوسانات فشار دینامیکی در پرتابه جامی با استفاده از مدل FLUENTنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
182دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر طوق در کاهش آبشستگی در تلاقی رودخانه هاپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
183دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی فرآیند پایه به منظور ارزیابی طراحی های احیای مسیرهای جریان با استفاده CONCEPTS از نرم افزارپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق چاله ی فرسایشی در پایین دست تلاقی رودخانه ها در حضور طوقهپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
185دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه هاپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
186دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ابعاد لوله جریان در آبگیرها با زوایای مختلف منشعب از کانال ذوزنقه ایدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت عرضی در قوس 90 درجه تند با حضور سرریز w شکلدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
188دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زبری کف بند افقی بر آبشستگی پایین دست آندهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
189دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی با دیواره مایلدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
190دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در دهانه آبگیر جانبیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
191دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلهای آشفتگی در شبیهسازی سه بعدی جریان در پرتابه جامی شکل سدهادهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زبری بدنه و عدد فرود جریان بر الگوی توزیع تنش برشی کف در قوس 90 درجه تنددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
193دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر وجود صفحات مستغرق بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقهای با تغییر نسبت دبی آبگیریدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
194دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر طول سرریز Bendway بر پروفیل طولی خط القعر در خم 90 درجه ی تنددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ در مقاطع همگرادهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر احداث سرریزهای مستغرق بر جابجایی خ طالقعر از قوس خارجیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
197دریافت فایل PDF مقالهبررسی نسبت اعماق جریان درمحل تلاقی رودخانه با اتصال لبه گرددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
198دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شرایط جریان بر عمق چاله ی فرسایشی در پایین دست محل تلاقی دو رودخانهدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
199دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزماشگاهی تأثیر موقعیت قرارگیری سرریز w شکل بر توپوگرافی بستر، در خم 90 درجهدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
200دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر زبر، بر طول جریان غلطابی در پرشهای هیدرولیکیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
201دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی احداث بندهای ذخیره ای و بر آورد حداکثر رقوم بندها در کارون بزرگ(بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
202دریافت فایل PDF مقالهتعیین سرعت متوسط جریان به روش توانی در آبراهه های شنیهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
203دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارونهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق سیلابدشت بر سرعت برشی جریانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
205دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی آزمایشگاهی اثر اندازه ذرات درشت دانه کف بر ضریب مقاومت جریانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
206دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات قدرت جریان ثانویه و تأثیر زبری جداره کانال روی قدرت این جریان ها در قوس 90 درجهاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
207دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نسبت دبی آبگیری بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با استفاده از صفحات مستغرقاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
208دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی پدیده آشفتگی در جریان سه بعدی و دوفازی آب و هوا در باکت منحرف کنندهاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
209دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت دبی جریان و رسوب روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه هااولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
210دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با تغییر عدد فرود جریاناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
211دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی کانالها با اتصال لبه گرداولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
212دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رقوم قرارگیری سنگ چین بر پایداری آن در محل تکیه گاه پلبر اساس آستانه شکست ذرات سنگ چینششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
213دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط محاسبه بار رسوبی کل در رودخانه هاششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
214دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
215دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه کناری پل در قوس 90 درجهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
216دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مدل استنتاجی تطبیقی عصبی-فازی در پیش بینی ابعاد هندسی حفره ‏آبشستگی پایین دست سرریزهای پرش اسکیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
217دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستاییشهرستان اهوازششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
218دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای مختلف کنترل و مدیریت رسوبگذاری در مخازن سدهاچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
219دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر سرریز W شکل در موقعیت 90 درجه بر توپوگرافی بستر قوس رودخانهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
220دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظری تعیین فاصله عمق بحرانی از نقطه شروع پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش افقی با بستر صاف تیپ Iچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
221دریافت فایل PDF مقالهضریب جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکی بررسی جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
222دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پایین دست جت مستغرق مایل در مقاطع زمانی مختلفچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
223دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری برطول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
224دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات عرضی سرعت جریان در قوس 90 درجه تندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
225دریافت فایل PDF مقالهطراحی قطر سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس با استفاده از عدد پایداریچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
226دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عمق آبشستگی در اتصال لبه تیز با اتصال لبه گرد در محل تلاقی رودخانهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
227دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
228دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جریان بر آبشستگی ساحل خارجی با حضور سرریزهای مستغرق در قوس تند 90 درجهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
229دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جریان بر رسوب ورودی به آبگیر جانبی در دو حالت با و بدون صفحات مستغرقچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
230دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی ازمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق برالگوی رسوب گذاریچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
231دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی الگوی سرعت عرضی جریان در قوس 90 درجه تندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
232دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت دبی آبگیری بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با و بدون حضور صفحات مستغرقچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
233دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات برداشت سد بر اکوسیستم رودخانهدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
234دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی غلظت رسوب معلق با استفاده از مدل نروفازی (مطالعه موردی:رودخانه قره سو کرمانشاه)دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
235دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدد فرود جریان بر میزان رسوب بار بستر در آبگیری از کانال ذوزنقه ایدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
236دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت دبی آبگیری بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ایدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
237دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر لایروبی جزایررودخانه کارون بر تغییر پارامترهای مهم هیدرولیکی سیلنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
238دریافت فایل PDF مقالهمعادله جریان برای سریزهای منقار اردکی لبه تیز با دریچه تخلیه رسوبسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
239دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روزنه برروی ضریب تخلیه جریان سرریز های منقار اردکی لبه تیزسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
240دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع تیغه های انتهایی برطول غلتابه و عمق ثانویه ی پرش هیدرولیکیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
241دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع تیغه های انتهایی برطول پرش هیدرولیکیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
242دریافت فایل PDF مقالهطراحی قطر سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس با استفاده از عدد پایداریسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
243دریافت فایل PDF مقالهتعیین معادله برآورد طول جریان غلطابی پرشهای هیدرولیکی در بستر زبرسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
244دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سازه bendway درخم رودخانه به منظور کاهش ورود رسوب به آبگیرهای ثقلی و شبکه های آبیاری وزهکشیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
245دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر سریز w شکل در موقعیت 90 درجه برتوپوگرافی بستر قوس رودخانهسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
246دریافت فایل PDF مقالهبررسی فاکتورفرسایشدرمکان یابی تاسیسات آبگیری شبکه های آبیاریسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
247دریافت فایل PDF مقالهاعتبار سنجی میدانی مدل بهبود یافته تحولات درازمدت کا نا ل های آبیاری در تحلیل پایداری ساحل جریان با استفاده از نرم افزارCONCEPTSسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
248دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی فرآیند پایه process-based به منظور ارزیابی طراحی های کانال های آبیاری احیای مسیرهای جریان با استفاده از نرم افزارCONCEPTSسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
249دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
250دریافت فایل PDF مقالهبرداشت بیرویه مصالح رودخانهای در استان خوزستان یکی از عوامل اصلی آبشستگی پایه و کوله پلهای بزرگسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
251دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ابعاد لوله جریان در آبگیرهای منشعب از کانال مستطیلی و ذوزنقه ایسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
252دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در دهانه آبگیر جانبیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
253دریافت فایل PDF مقالهعلل و روشهای کاهش رسوب در ابگیر طرح بخاعسومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1388
254دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ابعاد دیواره جداکننده سدهای انحرافی احداث شده ایران با ضوابط استانداردسومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1388
255دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 4.0دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
256دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سرریزwشکل بر توپوگرافی بستردردو مکان قرارگیری متفاوت در قوس 90 درجهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
257دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر استانه انتهایی بر مشخصات طول پرش هیدرولیکی و عمق ثانویه در پرش هیدرولیکیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
258دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان تغییرات عرضی سواحل و بستر رودخانه در اثر وقوع سیلاب با استفاده از نرم افزار CONCEPTSاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
259دریافت فایل PDF مقالهتخمین تاثیر نوع و دانه بندی رسوبات حمل شده رودخانه برمیزان فرسایش ساحلیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
260دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر استانه انتهایی بر مشخصات طول غلتابه در پرش هیدرولیکیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
261دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ازمایشگاهی تاثیر موقعیت گیری سرریز w شکل برفرسایش ساحل خارجی در قوس رودخانهاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
262دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تا ثیر عدد فرود بر حداکثر عمق آب شستگی اطراف سازهbendway درخم 90 درجه تنداولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1389
263دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقوم قرارگیری سنگ چین برپایداری آن در محل تکیه گاه پل براساس آستانه حرکت ذرات سنگ چینسومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای1389
264دریافت فایل PDF مقالهتخمین راندمان تله اندازی درحوضچه های رسوبگیر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
265دریافت فایل PDF مقالهروشهای تعیین اندازه قطر مناسب سنگچین در پایین دست حوضچه های آرامشنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
266دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زبری های مصنوعی بر اعمال متناظر پرش هیدرولیکینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
267دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و توسعه معادلات تجربی بار بستر در رودخانه کاروننهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
268دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول سازه ی آبشکن مستغرق بر میزان آبشستگی ساحل خارجی در قوس 90 درجهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
269دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر فاصله بین سرریزهای مستغرق بر میزان آبشستگی بستر در خمه90 درجه تندنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
270دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER مطالعه موردی پل مشراگهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
271دریافت فایل PDF مقالهوضعیت پروفیل طولی فرسایش و رسوب تحت تاثیر سرریز Bend way در خم 90 درجه تندنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
272دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر b ودقت فرمولهای مختلف در توزیع عمقی پروفیل غلظت رسوب معلقنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
273دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش روندیابی ذرات در تخمین راندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیرنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
274دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هیدرولیکی جریان برضریب مقاومت جریاننهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
275دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در قوس 90 درجه همگرانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
276دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 90 درجه همگرانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
277دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قرارگیری رقوم سنگ چین بر پایداری آن درمحل تکیه گاه پل در قوس 90 درجهچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
278دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستایی شهرستان اهوازچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
279دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر لایروبی جزایر رودخانه کارون بر کاهش تراز سیل در بازه شهری اهوازبا استفاده ازمدل ریاضی CCHE2Dاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
280دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت جریان پوشش گیاهی غیر مستغرق در رودخانه ها با هدف امکان مدیریت بهینه سیلابدشتششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
281دریافت فایل PDF مقالهاقدامات ترمیمی و علاج بخشی در کاهش ترک لاینینگ در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی شبکه‌های شادگان، قدس و زمزمدومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی 1389
282دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی بررسی آبشستگی بستر، در خم همگرای 90 درجه با حضور صفحات مستغرق در فواصل استقرار متفاوتهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
283دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه نصب صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر، در قوس 90 درجه همگراهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
284دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل یک بعدی CCHE در شبیه سازی هیدرولیکی و رسوبی رودخانه (مطالعه موردی : رودخانه کارون، بازه اهواز – فارسیات)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
285دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محل قرارگیری طوقه برروی آبشستگی موضعی اطراف پایه استوانه ی پلها در قوس رودخانههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
286دریافت فایل PDF مقالهعملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی پایه استوانه ی پلها در قوس رودخانههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
287دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه فرمول های ا نتقال باربستردر رودخانه کارون( یستگاه اهواز)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
288دریافت فایل PDF مقالهارئه روشی بری طراحی اندازه سنگفرش دیواره جانبی پل هاهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
289دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیکی بازه ی از رودخانه زهره با استفاده از طبقه بندی رزگنهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
290دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
291دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شکاف در پایه هی پل، بر میزان و توزیع تنش برشی در بستر جریان به کمک مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
292دریافت فایل PDF مقالهمبانی و ضوابط طراحی هیدرولیکی آبگیر یستگاه پمپاژ حاج مهدیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
293دریافت فایل PDF مقالهاثر شکل ذرات رسوبی بستر رودخانه بر ضریب زبریهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
294دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر بر سرعت پیشانی جریان های غلیظ رسوبیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
295دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیکی و طراحی مناسب مقاطع پیدار بری مسیل های شهری با استفاده از مدل های ریاضی (مطالعه موردی شهر مسجدسلیمان)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
296دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوب رودخانه شاپور در بازه رودخانه های تنبکوکار و دالکیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
297دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار بستر رسوب در رودخانۀ کارون مقطع اهوازهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
298دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق آبشستگی محتمل در مئاندرهای رودخانه کارونهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
299دریافت فایل PDF مقالهمقیسه آزمایشگاهی دو روش مرحله بندی اجری آبشکن های متوالی در قوس 180درجه رودخانه هاهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
300دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از مدل CCHE2Dهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
301دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارونهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
302دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر زاویه پایه پل نسبت به جریان بر روی عمق آبشستگی در قوس رودخانههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
303دریافت فایل PDF مقالهمقایسه وبرآوردضریب جریان در آبگیرهای کفی درحالتهای وجود رسوب و بدون رسوب بااستفاده ازمدل آزمایشگاهیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
304دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدانی تاثیر مواد مختلف آب بندی در جلوگیری از نشت (مطالعه موردی در کانالهای آبیاری کشت و صنعت امیرکبیر)دومین کنفرانس سراسری آب1388
305دریافت فایل PDF مقالهمطالعه هیدرولیکی احداث بندهای ذخیره‌ای در ذخیره‌سازی و افزایش تراز سطح آب در رودخانه کارون (بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز)دومین کنفرانس سراسری آب1388
306دریافت فایل PDF مقالهتعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب چسبنده از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانیدومین کنفرانس سراسری آب1388
307دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و توسعه معادلات تجربی باربستر در رودخانه کرخهدومین کنفرانس سراسری آب1388
308دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی مدلهای شبیه سازی جریان دو فازی در جت پرتابی از فلیپ باکتدومین همایش ملی سد سازی1388
309دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم پردازش تکاملی در برآورد بارمعلق رودخانه کارونهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
310دریافت فایل PDF مقالهواسنجی خودکار مدل هیدرودینامیکی و انتقال رسوب غیر چسبنده در رودخانه کرخه بااستفاده از روش الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE)هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
311دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی سیستم شستشوی هیدرولیکی ذرات جامد رسوب از مجاری فاضلاب با استفاده از مدل فیزیکیهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
312دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ابعاد کامل حفره آبشستگی ناشی از جت در پایین دست سرریزهای پرش اسکی با استفاده از مدل های عصبی و عصبی فازیهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
313دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری بر طول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
314دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش زبری های مکعب شکل بر میزان استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
315دریافت فایل PDF مقالهارائه گزینه های کنترل رسوب درحوضچه مکش وکانال انحراف آبگیرایستگاه پمپاژبنه باشت بهبهاننخستین همایش منطقه ای آب1385
316دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عناصر آلاینده سرب و کادمیم در آب و رسوبات رودخانه کارون بزرگ . بازه ( بندقیر – ام الطمیر )نخستین همایش منطقه ای آب1385
317دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق درمحل تلاقی رودخانه هاششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
318دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه روآبط موجود در زمینه شرایط آستانه حرکتششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
319دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه وزن مواد معلق حمل شده سالیانه در رودخانه قره سو به روش وزنیاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
320دریافت فایل PDF مقالهDYNAMIC ANALYSIS OF LINEAR VIBRATIONS OF THE RUBBER DAM USING “ANSYS”هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
321دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت ابعاد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
322دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زبری های لوزی شکل بر عمق متناوب پرش هیدرولیکیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
323دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی فرسایش در تلاقی رودخانه های همکف و غیر همکفهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
324دریافت فایل PDF مقالهتعیین دقیق تراز سطح آب در دهانه های آبگیر شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از روشهای تجربی در برآورد رابطه دبی_اشلدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
325دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال رسوب (چسبنده) درفلوم آزمایشگاهی دراثرموج ناگهانی.دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
326دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات شیب ودانه بندی رسوب درمیزان آورد رسوب در آبگیرهای کفیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
327دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات شیب ودرصدبازشدگی کف مشبک درآبگیرهای کفی با استفاده از مدل فیزیکیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
328دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه انتقال رسوب (غیر چسبنده) در اثر Flushing (موج ناگهانی) در فلوم آزمایشگاهی مستطیلی شکلدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
329دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای کاهش ترک لاینینگ درکانالهای آبیاری (مطالعه موردی شبکه شادگان)دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
330دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تیغه افقی درقوس خارجی رودخانه ها بمنظور کاهش عمق فرسایش در آبگیرها و ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
331دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع طولی و عمقی و دانه بندی رسوب معلق در کانال های آبیاریدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
332دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان حوضچه ترسیب سد انحرافی جایزان با استفاده از مدل شارکدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
333دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی طول حوضچه آرامش بر روی بستر زبردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
334دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل کاهش هدر رفت آب در رسهای اشباع جهت استفاده در خاکریز کانالهادومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
335دریافت فایل PDF مقالهطراحی نوعی آبگیر جدید برای شبکه های آبیاری(چک آبگیر)دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
336دریافت فایل PDF مقالهتعیین شعاع بهینه در ورودی آبگیرهای 55 و 90 درجه با استفاده از تغییرات سرعت جریانهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
337دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع تنش برشی در محدوده پایه های پل شکافدار توسط مدل FLUENTهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
338دریافت فایل PDF مقالهبررسی حرکت رسوبات (غیر چسبنده) با استفاده ازموج ناگهانی (Flushing) در بازوی خروجی سیفون معکوسهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
339دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط جریان در رودخانه جزر و مدی اروند صغیر با استفاده از مدل MIKE11هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
340دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی هیدرولیک آشغالگیر بردبی انحراف در آبگیرهای کفیدومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری1387
341دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
342دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع زبری بر نسبت اعماق مزدوج وطول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
343دریافت فایل PDF مقالهعوامل تخریب ناشی ازمسائل مدیریتی ، بهره برداری و ژئوتکنیکی درشبکه های آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری شادگان)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
344دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دیواره ی آرام کننده جریان بر عملکرد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
345دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زاویه جانبی کانال اصلی بر الگوی جریان ورودی به آبگیرسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
346دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر اختلاف رقوم بستر دو کانال بر حداکثر ارتفاع رسوبگذاری در محل تلاقی آنهاسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
347دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدانی علل ترک لاینیگ کانال های شبکه آبیاری شادگاناولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی1387
348دریافت فایل PDF مقالهبررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریعچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
349دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای مناسب در افزایش و میزان جلب مشارکت مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستاناولین همایش سازگاری با کم آبی1386
350دریافت فایل PDF مقالهمدیریت رسوب مخزن سد دز با استفاده از مونیتورینگ جریان گل آلوددومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی1387
351دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (بررسی موردی رودخانه شاوور - شهرستان شوش دانیال)نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
352دریافت فایل PDF مقالهبررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریعنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
353دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مدلسازی پارامترهای بیولوژیکی مخزن سد کندکچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
354دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیکی توسعه یافته در داخل ترکهاچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
355دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه های غیر همکفچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
356دریافت فایل PDF مقالهحساسیت سنجی فرمولهای برآورد انتقال رسوبات غیر چسبندهچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
357دریافت فایل PDF مقالهتعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب (چسبنده و غیر چسبنده) از مجاری تحت فشار با استفاده از موج پائین دستچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
358دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط هیدرولیکی بر راندمان کارایی صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسایشی در محل تلاقی رودخانه هاچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
359دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در آبگیر 55 درجه با گردشدگی ورودی بااستفاده از مدل SSIM2 و مقایسه آن با مدل فیزیکیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
360دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با گردشدگی ورودی بااستفاده از مدل SSIM2 و مقایسه آن با مدل فیزیکیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
361دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه های پل استوانه ای به کمک مدل FLUENTچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
362دریافت فایل PDF مقالهبهینه کردن سازه های کنترل شوری رودخانه بهمنشیرسومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1377
363دریافت فایل PDF مقالهمعیار های هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانیسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
364دریافت فایل PDF مقالهانتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگارهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
365دریافت فایل PDF مقالهشرایط تخلیه رسوب چسبنده از مجاری تحت فشار بااستفاده از موج ناگهانیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
366دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از مخلوط خاک (مارن سازند آغاجاری) سیمان در احداث سازه های آبخیزداریهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
367دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه افت جریان در بازوی خروجی سیفون معکوس در یک بستر ترسیب شدههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
368دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فلاشینگ رسوب در سد انحرافی میل و مغانهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
369دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رودخانه کارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل شهری - گردشگریهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
370دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نرم افزار شارک به منظور طراحی حوضچه های ترسیب در ابتدای کانالهاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
371دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ درمقاطع واگراهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
372دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ درمقاطع واگراهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
373دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش گیاهی حاصل از روش حفاظت طبیعی سواحل بر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه کارونهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
374دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی غالب در تعدادی از رودخانه های استان خوزستانهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
375دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی ناشی از جتهای مستطیلی در پائین دست پرتابه های جامی شکلهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
376دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتالهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
377دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فن سنجش از دور جهت پیش بینی کردن شرایط کیفی و کمی آب رودخانه هاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
378دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
379دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه کندک از دیدگاه شرب و کشاورزیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
380دریافت فایل PDF مقالهنسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه ها در شرایط جریان زیر بحرانیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
381دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
382دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی - اشل درایستگاه های هیدرومتری ملاثانی و اهوازهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
383دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 3هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
384دریافت فایل PDF مقالهبرآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارکهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
385دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط ذرات منفردهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
386دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی رسوبات رودخانه کارون بزرگ با عناصر سنگین آلاینده، حد فاصل بند قیر تا جنوب اهواز (ام المطیر)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
387دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های ترکیبی جهت تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای جامی شکلهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
388دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مقاومت ریشۀگونه های گزوگز شاهی در تثبیت بیولوژیکیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
389دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت ریشۀ گونه های گیاهی مورد استفاده در تثبیت سواحل رودخانه سیستانهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
390دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج مدلهای MIKE11 , HEC-RAS و تعیین حساسیتهای مدل HEC-RASهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
391دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتعیین حداکثرعمق آبشستگی پایین دست سرریزپلکانی درشرایط جریان ریزشیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
392دریافت فایل PDF مقالهروش جدید جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشیهشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1375
393دریافت فایل PDF مقالهکنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریانهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
394دریافت فایل PDF مقالهاثرات بکارگیری مهندسین مشاور در بخش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستاناولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
395دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پلاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
396دریافت فایل PDF مقالهمقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاداولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
397دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
398دریافت فایل PDF مقالهتعیین شرایط هیدرولیکی تخلیۀ رسوب از سیفون معکوس باایجاد موج ناگهانیاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
399دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاریاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
400دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای کانال هااولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
401دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جریانات جزر و مدی بر نحوه نشست رسوب در رودخانه زهره (84-1383)ششمین همایش علوم و فنون دریایی1384
402دریافت فایل PDF مقالهمعرفی راه ماهی دنیل و مقایسه عملکرد آن با راه ماهی از نوع بازشدگی قائمچهارمین کنفرانس سد سازی ایران1379
403دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرسایش پایین دست حوضچه آرامش سد میل و مغانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
404دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری سیستم هدایت جریان در سد انحرافی میل و مغانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
405دریافت فایل PDF مقالهتعیین راندمان تله اندازی رسوب در سازه لوله گردابیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
406دریافت فایل PDF مقالهآستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکلپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
407دریافت فایل PDF مقالهاصول و معیارهای طراحی کانالهای کشتیرانی میان زمینیچهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی1379
408دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی بازشدگی سیستم پر و تخلیه در آب بندهای کشتیرانی با بار کمچهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی1379

مقالات محمود شفاعی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پلپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیب جانبی کانال ذوزنق های بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3Dمجله پژوهش آب ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت کششی ریشه درختان گز ساحلی در جهت شیب و جریان رودخانه به منظور کاربردهای زیست مهندسی خاکمجله پژوهش آب ایران1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر رسوبی در خم 90 درجه ملایم در حضور صفحات مثلثی متصل به ساحلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی نوع Bفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب تیغه افقی و سرریزهای مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های نوع باندال لایک در شرایط آب زلالفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
10دریافت فایل PDF مقالهنسبت های ارتفاع نسبی آبشکن و انسداد در پایداری سنگ چین اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
11دریافت فایل PDF مقالهکنترل پدیده ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه هافصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
12دریافت فایل PDF مقالهتخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگزاری المان های شش پایه برعمق آبشستگی پایه مستطیلیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر زبری های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکلفصلنامه هیدرولیک1393
15دریافت فایل PDF مقالهیادداشت تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته نشینیفصلنامه هیدرولیک1396
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات غوطه ور از ساحل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری بسترفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی گستره ی کارگزاری المان های شش پایه به منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
18دریافت فایل PDF مقالهمشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان های شش پایه نفوذپذیرفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زاویه قرارگیری در سه نوع آبشکن نفوذپذیر، نفوذناپذیر و باندال لایک در شرایط مستغرق بر ابعاد هندسی آبشستگیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
20دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی پوشیده با المان های شش پایه تحت تاثیر کاهش طول حوضچهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاصله قرارگیری صفحات مثلثی متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر قوس 180 درجه جنگیه رودخانه کارون با استفاده از مدل فیزیکیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
24دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهرفصلنامه دریا فنون1397
25دریافت فایل PDF مقالهتعیین زاویه مناسب صفحات مغروق به منظور کنترل فرسایش ساحل پیچان رودفصلنامه مهندسی عمران فردوسی1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن های مختلف در قوس 90 درجه درشرایط غیر مستغرقفصلنامه آب و خاک1396
27دریافت فایل PDF مقالهاثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه(مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)فصلنامه آب و خاک1396
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرریز w بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تندفصلنامه آب و خاک1395
29دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلهای SVR و RNN در تخمین حداکثر عمق فرسایش در شرایط بستر متحرک در تلاقی رودخانههافصلنامه مهندسی عمران فردوسی1396
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلهای SVR و RNN در تخمین حداکثر عمق فرسایش در شرایط بستر متحرک در تلاقی رودخانههافصلنامه مهندسی عمران فردوسی1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات پژوهشهای میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفادههای کاربردی در حفاظت سواحل رودخانههانشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات طول مؤثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری در قوس ملایم 90 درجهفصلنامه مهندسی عمران فردوسی1394
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بسترفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1394
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین ابعاد مجرای جریان و قدرت گرداب حلزونی در محل آبگیرهای جانبیمجله آب و فاضلاب1390
تاریخ ایجاد رزومه: 24 فروردین 1399 - تعداد مشاهده 212 بار

نمودار سالانه مقالات محمود شفاعی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمود شفاعی


به اشتراک گذاری صفحه محمود شفاعی

پشتیبانی