آقای میثم عسگری

Meisam Asgari

استادیار دانشگاه OHSU پورتلند آمریکا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186242)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی