سیدمحمد فدوی | سیویلیکا

سیدمحمد فدوی

استاد، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمد فدوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • پژوهشنامه گرافیک نقاشی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه پیکره (هیات تحریریه)

مقالات سیدمحمد فدوی در کنفرانس های داخلی

فرش (قالی) دست بافت استان ایلام در سه دهه اخیر
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
بررسی مهمترین مشکلات مدیریتی و تولیدی فرش دست بافت استان ایلام در سه دهه ی اخیر بر اساس دیدگاه بافندگان، کارشناسان مرتبط با صنعت فرش، کارگاه داران، بازرگانان و تجار فرش دست بافت این استان
سال 1398
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

مقالات سیدمحمد فدوی در ژورنال های داخلی

هنر تصویرسازی در صدر اسلام
سال 1385
ارائه شده در ماهنامه باغ نظر