ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فرزاد حسین پناهی

Farzad Hossein Panahi

استادیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185683)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی فرزاد حسین پناهی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی فرزاد حسین پناهی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات فرزاد حسین پناهی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهSmart Antenna Systemsهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق1384
2دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیمشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی غلظت برخی عناصرماکرو و پروتئین دانه گندم تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و فاصله لترالها بر عملکرد دانه و بر خی صفات زراعی گندمسومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزاچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای زمستانه در کرمانشاهچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهره وری انرژی در پروتکل های هدایت مبتنی بر بردار برای شبکه ی حسگر بیسیم آکوستیک زیرآبسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی1398
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ایاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ایسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
11دریافت فایل PDF مقالهاثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهایاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق آب آبیاری و مقدار کود نیتروژن ثر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری سیب زمینی در دشت دهگلان با استفاده از روش ابیاری بارانی منبع خطیاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع سیستم آبیاری قطرهای- نواری و عمق آب آبیاری بر کارایی مصرف آب آبیاری سیبزمینی در دشت دهگلانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثرعمق آبیاری و خاکپوش برعملکرد سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای ـ نواری سطحی دردشت دهگلانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی نخودسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مسدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیمدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیکدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک در دو زمان قبل و بعد از گلدهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیک برخی اکوتیپ های گندم سرداریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیلان انرشی در مزارع گندم آبی و دیم استان کردستان مطالعه موردی: دشت دهگلاناولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
29دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ارقام مقاوم و حساس به خشکی گندم به کم آبیاریششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387

مقالات فرزاد حسین پناهی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله لترال ها و قطره چکان ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره ای نواریپژوهش آب در کشاورزی1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.)دوفصلنامه پژوهش های گندم1398
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاریدوفصلنامه پژوهش های گندم1398
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلیدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیمدوفصلنامه پژوهش های گندم1397
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق جایگذاری نوار آبیاری و میزان آب کاربردی بر عملکردو بهره وری آب سیب زمینی در دشت دهگلانفصلنامه آب و خاک1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 117 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرزاد حسین پناهی

تماس با فرزاد حسین پناهی


به اشتراک گذاری صفحه فرزاد حسین پناهی

پشتیبانی