آقای امید دیانی

Omid Dayani

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185637)

38
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی