آقای دکتر عبدالرحیم پذیرا

Dr. Abdolrahim Pazira

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185619)

17
9
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی