آن اسگارد | سیویلیکا

دکتر آن اسگارد

دانشیار دانشگاه ژنو سویس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی آن اسگارد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • ماهنامه باغ نظر (هیات تحریریه)

مقالات آن اسگارد در ژورنال های داخلی

منظرکوهستان بررسی های پیرامون آلپ غربی پس ازقرن 18
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه منظر