آقای دکتر فربد رزازی

Dr. Farbod Razzazi

Department of Electrical and Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185567)

16
14
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی