خانم طاهره خامه چیان

Tahere Khame chian

استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185541)

2
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی