ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم حمیده سراوانی

Hamideh Saravani

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185268)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حمیده سراوانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حمیده سراوانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهCrystal Structure of cis,cis-p-2,3,5,6-Tetra-2-pyridylpyrazine k3, N1, N2,N6: k3 N3, N4, N5- bis [dishloro (dimethylsulfoxide-kS) ruthenium (II)] dihydrate acetone disolvate , [{Ru (DMSO) Cl2}2 (m-tppz].2Me2CO.2H2Oچهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات اکسید کبالت به دو روش متفاوت شیمیایی و فیزیکی و مقایسه نتایج حاصلاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
3دریافت فایل PDF مقالهتهیه سطوح ابر آب گریز با استفاده از نانوذرات اکسید کبالت و بررسی اثر شکل واندازه نانوذرات بر خواص آب گریزی سطوح تولیدیاولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار بلوری کمپلکس [{Cu(phen)2}2(μ-apc)](PF6)3.2(CH3)2COشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهتهیه، شناسایی و مطالعه الکتروشیمیایی کمپلکس مس با لیگاندآسپارتامنخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان1394
6دریافت فایل PDF مقالهتھیھ نانو ذرات اکسید دوتاییV-Baبااستفادھ از کمپلکس دو ھستھ ای[Ba(OPd)2 (NO3) (H2O)] [VO(dipic)2]بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو ذرات اکسید دو جزیی BaLa2O4با استفاده از کمپلکس دو هسته ای [La(H2O)6]2[Ba(HQ)2(NO3)2]3بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهتھیھ نانو ذرات اکسید دوتاییCuBaبا استفاده ازکمپلکس[Ba6(OPD)12(NO3)6{Cu(SCN)6}2H2O8]بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوذرات اکسیدی کادمیم و باریم با استفاده از کمپلکس دوهسته ای-2[Ba(SCN)4(H2O)2 +2[Cd(opd)3بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهتھیھ نانو ذرات اکسید دوتاییBa Fe12O19 با استفاده از کمپلکس [Ba6(Caffeine)12(NO3)6{Fe(SCN)6}2(H2O)8]بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو ذرات اکسید دوتایی Ba FeO2.67 با استفاده از کمپلکس [Ba6(Opd)12(NO3)6{Fe(SCN)6}2(H2O)8بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهتھیھ نانو ذرات اکسید کرومCr2O3 با استفاده از کمپلکس[Ba6(OPD)12(NO3)6{Cr(SCN)6}2(H2O)8بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهتھیھ نانو ذرات لانتانیم اکسیدبیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهسنتز کمپلکس دوھستھ ای[Ba(Caffeine)4]2[Ni(SCN)6 و تھیھ نانو ذراتBaNiO2.36 ازآنبیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nanocomplex (maleic)2 Zn(μ-isophetalic)Ce(maleic)2بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nanoparticle (CeCuO3) using precursor{ [Ce (2amb)2(H2O)(μ-iso phtal)Cu (2- amb)2(H2O) }بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهSynthesis, characterization, antibactrial activities of Ag(I) complex containing the SpymMe2= 4,6-dimethyle-2-mercaptopyrmidine and interaction Between Ag(I) complex with salmon fish DNAبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهThree-dimensional architecture of Pd-Ag aerogel as a unique class of inorganic modern polymers toward formic acid oxidationبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nano-oxide (Co3O4)And(CeO2) using precursor[(phen)2(OH2)Co(μ-SCN)Ce(μ-SCN)(SCN)4Co(OH2)(Phen)2]NO3بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
20دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nanoparticle BaFe2O4 using precursor [Fe(bpy)3]2[Ba(acac)2(SCN)2 (H2O)2]بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
21دریافت فایل PDF مقالهBarium hexaferrite magnetic fluid: preparation, characterization and the in vitro identification of cytotoxicity and antibacterial activityبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
22دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nanoparticle (NiCo2O4) using precursor {[Co(phen)2]2Ni(SCN)6}.2H2Oبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهUse of palladium nanosheets on graphene substrate for oxidation of formic acid in fuel cellsبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and characterization of nano oxid (CeO2) And (NiO) using precursor [(phen)2(OH2)Ni(μ SCN)Ce(μSCN)(SCN)4Ni(OH2)(phen)2] NO3بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهSynthesis and identification of the nickel dimethylformamide and thiocyanate [Ni (SCN) 2 (DMF) 4] complex by hydrothermal methodبیستمین سمینار شیمی معدنی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهآموزش زبان عربی و اهمیت آن در آموزش و پرورشدومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ1398
27دریافت فایل PDF مقالهزبان شناسی تطبیقی نحو عربی و فارسی نمونه کار شده در منادادومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ1398
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند حذف متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات ZnFe2O4ZnSچهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی1398
29دریافت فایل PDF مقالهسنتز خود احتراقی در دمای بالا: یک روش جدید برای ساخت منیزیم دوپ شده با پودر سریم اکساید متخلخلاولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهنانو ذرات نقره(نانو ربان های بای فنول و بای فنوکینون) برای ردیابی فوق العاده تعیین ولتامتری چرخه ای کروم VIاولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهمیکروسفرهای پلی(دوپامین کینون کروم((IIIکمپلکس) به عنوان اصلاح گر جدید برای اندازه گیری همزمان ترکیبات فنلیاولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهکمپلکس مس پلی دوپامین/نانولوله های کربن چنددیواره به عنوان اصلاح گر جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی همزمان آسکوربیک اسید، دوپامین،استامینوفن، نیتریت و زانتایناولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهالکترود کربن شیشه اصلاح شده با پلی دوپامین-نانولوله های کربن چنددیواره برای اندازه گیری همزمان ترکیبات بیولوژی در مایعات بیولوژیاولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 94 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حمیده سراوانی

تماس با حمیده سراوانی

شماره تلفن: 31136339 54 98+

به اشتراک گذاری صفحه حمیده سراوانی

پشتیبانی