منصور یوسفی نیا | سیویلیکا

منصور یوسفی نیا

معاونت آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی منصور یوسفی نیا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فنی و حرفه ای (عضو هیات علمی)
  • دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان (نائب رئیس کنفرانس)

مقالات منصور یوسفی نیا در کنفرانس های داخلی

رایانش مه :مکملی برای رایانش ابری برای آینده ای بهتر
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین