آقای امین رستم زاده

Amin Rostamzadeh

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185127)

16
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی