آقای مجید قنادی

Majid Ghannadi

کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185027)

10
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی