فاطمه محمدی | سیویلیکا

فاطمه محمدی

دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فاطمه محمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه سیاست (هیات تحریریه)