آقای مجید نجات پور

Majid Nejat Pour

دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184900)

1
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی