شهریار فرجی | سیویلیکا

شهریار فرجی

هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی

معرفی

استان
لرستان
شهر
بروجرد

سمتهای علمی و اجرایی شهریار فرجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه سیاست (هیات تحریریه)