محمد خرازی افرا | سیویلیکا

محمد خرازی افرا

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد خرازی افرا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های بالینی ایران (سردبیر)

مقالات محمد خرازی افرا در کنفرانس های داخلی

بررسی رابطه بین هوش معىوی و اعتماد اجتماعی دانشجویان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
بررسی ابعاد هویت از دیدگاه نظریه های شخصیت
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
بررسی رابط بین دینداری اضطراب در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و علوم تحقیقات تهران
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
بررسی رابطه بین رشد معنویت و مقابله مسئله مدار در شرایط پر استرس بین پزشکان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
بررسی رابطه بین رشد معنویت و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
پیشبینی نشخوار ذهنی در دانش آموزان بر اساس صفات شخصیت
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
بررسی میزان شیوع افسردگی پس از بروز سکته ی مغزی بر حسب محل عارضه در مراجعین
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی