آقای دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

Dr. Farshad Sameni keivani

ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184720)

20
6
4
6
2
4
3
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Sameni Keivani, F., & Khalili Sourkouhi, Z. (2014). A survey on supply side of mines: a case study of Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(3), pp-589.
 •  Sameni Keivani, F., Bidarian, A., Najibi, A., & Safabakhsh Ghasemi, R. (2014). The Production Function of Iran Agricultural Sector. Agriculture Science Developments, 3(2), 183-187.
 •  Sameni Keivani, F., Bidarian, A., & Ashouri, M. (2014). The estimation of the elasticity of the production factors a case study of the agricultural sector of Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(5), 161-166.
 •  Sameni Keivani, F., Almasi, M., Kamranzadeh Ezmareh, A., & Bayat, M. (2014). The evaluation of the impact of the government revenues on the government current expenditures-a case study of Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(2), 259-263.
 •  Sameni-Keivani, F., Almasi, M. R., & Bayat, M. (2014). The comparative evaluation of the underdevelopment degree-a case study of the villages of Roudsar city. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(2), 252-258.
 •  Sameni-Keivani, Farshad; Kamranzadeh, A; Almasi, M; Bayat, M. (2014). the Description of Zakah and Its Applying and Computing Models, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 241-244.
 •  Ashouri, Majid; Sameni Keivani, Farshad. (2014). the Analysis of the Effective Factors in Wheat Production in Iran, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(12), 69-75.
 •  Sameni Keivani, F., Bidarian, A., & Ashouri, M. (2014). The estimation of the elasticity of the production factors a case study of the agricultural sector of Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(5), 161-166.
 •  Sameni Keivani, F., Jouzbarkand, M., Khodadadi, M., & Aghajani, V. (2013). The Estimation of the Potential Capacity of Zakah-A Case Study of Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, text road, 3(3), 528-531.
 •  Ghasemi, R. S., Madrakian, H., & Keivani, F. S. (2013). The Relationship between the corporate governance and the stock institutional ownership with the dividend-A case study of Tehran. Journal of Business and Management, 15(2), 65-69.
 •  Sameni-Keivani, F., Almasi, M. R., Khalili-Sourkouhi, Z., Makouei, S., & Bayat, M. (2013). An investigation of the internet effects on business. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 13(6), 96-99.
 •  Keivani, F. S, (2013) The Relationship between the Government Expenditures and Revenues in the Long Run a Case Study of Iran. Ratio, 55, 60.
 •  Sameni Keivani, F., Jouzbarkand, M., Khodadadi, M., & Aghajani, V. (2013). The Estimation of The Potential Capacity Of Zakah-A Case Study Of Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, text road, 3(3), 528-531.
 •  Sameni Keivani, F., Khodadadi, M., & Jouzbarkand, M. (2013). The estimation of the underdevelopment degree of different Regions-A case study of the cities of guilan province in Iran. World Applied Sciences Journal, 22(10), 1395-1400.
 •  Askaripour-Lahiji, H., Dadashpour, A. A., & Sameni-Keivani, F. (2013). The historical lack of capital accumulation in Iran's agricultural part. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 10(4), 88-90.
 •  Sameni Keivani, Farshad; Almasi, Mohammad Reza; Bayat, Morteza. (2013). the Estimation of the Private Investment Function A Case Study of Iran, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 18(6), 19-24.
 •  Jalali, L., & Keivani, F. S. (2013). An investigation of historical geography of shahindezh region. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 3(12), 34-38.
 •  Sameni Kievani, Farshad; Khodadadi, Mohsen; Jouzbarkand, Mohammad. (2013). Advantages and Barriers of E-Banking in Iran, Nature and Science Journal, 11(5), 67-70.
 •  Sourkouhi, Z. K., Keivani, F. S., Almasi, M. R., Bayat, M., & Makouei, S. (2013). Strategic management; concepts, benefits and process. IOSR Journal of Business and Management, 13(3), 61-64.
 •  Jalali, L., & Keivani, F. S. (2013). An investigation of historical geography. J Humanit Soc Sci, 17(2), 26-30.
 •  Jouzbarkand, M., Keivani, F. S., Khodadadi, M., Fahim, S. R. S. N., & Aghajani, V. (2013). Bankruptcy prediction model by Ohlson and Shirata models in Tehran Stock Exchange. World Applied Sciences Journal, 21(2), 152-156.
 •  Keivani, F. S., Jouzbarkand, M., Khodadadi, M., & Sourkouhi, Z. K. (2012). A General View on the E-banking. International Proceedings of Economics Development & Research, 43, p62.
 •  Khodadadi, M., Jouzbarkand, M., & Keivani, F. S. (2011, October). Conceptual evaluation e-commerce, objectives and the necessary infrastructure. In 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) (pp. 1-4). IEEE.
 •  Sameni Keivani, Farshad; Jouzbarkand, Mohammad; Khodadadi, Mohsen. (2011). Approach to E-Commerce, Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2011 5th International Conference on, pp. 1-1-3, doi: 10.1109/ICAICT.2011.6110884.3.
 •  Keivani, F. S. (2011). Synchronization of Economic Growth and Income Distribution. In 2011 International Conference on Sociality and Economics Development. IPEDR (Vol. 10, pp. 7-11).

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • سنجش ابعاد مختلف فقر مطالعه موردی خانوارهای شهری استان گیلان (1394)
 • کارآیی کارخانجات شالیکوبی شهرستان رودسر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (1393)
 • تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان گیلان (1392)
 • برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (1391)

تالیفات

 • کتاب 1- آثار و پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت ها (شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) - 1402 - فارسی
 • کتاب English for the students of management and economics (نویسنده) - 1396 - انگلیسی
 • کتاب تئوری و مسایل اقتصاد خرد (انتشارات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) - 1395 - فارسی
 • کتاب اصول علم اقتصاد کلان (1) (نویسنده) - 1395 - فارسی
 • کتاب اصول علم اقتصاد خرد (نویسنده) - 1394 - فارسی
 • کتاب مجموعه مسائل طبقه بندی شده اقتصاد خرد با پاسخ های تشریحی (نویسنده) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان گیلان (1392-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور سرمایه گذاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (1385-1386)
 • سابقه کار صنعتی در دبیر کمیته بهره وری انبارهای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (1383-1386)
 • سابقه کار صنعتی در تدارکات شرکت ملی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) (1380-1387)

جوایز و افتخارات

 • مقام اول قهرمانی پاورلیفتیک استان گیلان (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (1395)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (1393)

سایر موارد

 • مقاله در روزنامه جام جم، سه‌ شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، شماره 5784 تحت عنوان تبعات کاهش ارزش پول ملی