آقای دکتر سعید فلاح

Dr. Saeed Fallah

دانشجوی سلامت در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184684)

5
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران