آقای احمد آقایی

Ahmad Aghaei

عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184507)

27
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی