آسیه احصائی | سیویلیکا

آسیه احصائی

استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
تلفن
051-38424006

سمتهای علمی و اجرایی آسیه احصائی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی آسیه احصائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد (عضو هیات علمی)