بهنام یوسفیان شوره دلی | سیویلیکا

بهنام یوسفیان شوره دلی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

معرفی

استان
سمنان
شهر
دامغان

سمتهای علمی و اجرایی بهنام یوسفیان شوره دلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (دبیر علمی)

مقالات بهنام یوسفیان شوره دلی در کنفرانس های داخلی

بررسی پیشینه قانون گذاری در زمینه ی محیط زیست با محوریت آب و خاک
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
علت شناسی جرایم ضد جنگل و مراتع در استان مازندران از دیدگاه مردم ومسیولین
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی