آقای وحیدرضا اوحدی‌

Vahidreza Ohedi

مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184394)

61
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی