ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای داریوش فروغی

Darush Foroghi

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184369)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی داریوش فروغی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی داریوش فروغی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات داریوش فروغی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارائه یک سیکل باز توربین انبساطی جهت ایستگاه تقلیل فشار یک واحد قدرت گازیپنجمین همایش ملی انرژی1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو 9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع غذاییهمایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی1389
3دریافت فایل PDF مقالههزینه یابی برمبنای فعالیت در بخش عمومیهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس داده کاوی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین فرصت های سرمای هگذاری ونقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهراندهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش برای اجرای موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و بررسی تاثیر آن بر فرآیند های حسابداریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری 1391
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت از نگاه مدیریتیاولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
8دریافت فایل PDF مقالهپیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (نمونه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان)کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر محافظهکاری شرطی و محافظهکاری غیرشرطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانیازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سررسید بدهی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و مقایسه مدل یون و همکاران با مدل تعدیل شده جونز در نمایش مدیریت سوددومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
12دریافت فایل PDF مقالهامکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دردانشگاه علوم پزشکی اصفهانکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تحلیل پوششیدادهها (مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود و دادههای چند دوره زمانی)کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
14دریافت فایل PDF مقالهمحدودیت های مدیریت سود و واکنش های بازار به سودهای غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش مثبت بر ارزش شرکتچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکتششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرصت های رشد بر ساختار سرمایهششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالیششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دوگانگی نقش مدیرعامل بر درماندگی مالیکنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری1395
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های تامین مالی بر روی محافظه کاری شرطی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه در گردش بر ساختار سرمایهکنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی1395
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سهامداران نهادی بر درماندگی مالیسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استقلال هییت مدیره بر درماندگی مالیسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولفه های راهبری سازمانی در سازمانهای دولتی با روش دلفی فازیکنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی1396
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عدم تقارن اطلعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 14041397
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چرخه عمر شرکت و تغییر در مراحل چرخه عمر شرکت ها بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و رشد شرکت بر رابطه بین اهرم مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری و سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیتهای واقعیدومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
30دریافت فایل PDF مقالهبیش اعتمادی مدیران، تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاریچهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت1399

مقالات داریوش فروغی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرک تهایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1389
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریانهای نقدی صورت جریاننقد سه مرحلهای وپنج مرحلهای درتشریح بازده آتی سهامشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1391
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهامفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1394
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط IASB و FASBفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
5دریافت فایل PDF مقالهتوانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتیفصلنامه دانش حسابداری1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1393
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاریفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهامفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درماندگی‎مالی بر اثرگذاری اقلام‎تعهدی بر بازده‎های آتیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1396
11دریافت فایل PDF مقالهنقش حسابداری در فرایند مسیولیت پاسخگویی واحدهای بخش عمومیماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1396
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدففصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1398
14دریافت فایل PDF مقالهپاسخگویی و چالش افشای اطلاعاتفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1392
15دریافت فایل PDF مقالهچگونگی تاثیر عامل روند حرکت بر بازده سهامفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1391
16دریافت فایل PDF مقالهچگونگی تاثیر عامل روند حرکت بر بازده سهامفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1390
17دریافت فایل PDF مقالهچگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سودفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش بینی شدهفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1394
19دریافت فایل PDF مقالهانطباق انگیزه های تقلب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متنفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاویفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1398
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب هیئت مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1390
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهامفصلنامه دانش حسابداری1391
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده کاویفصلنامه دانش حسابداری1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 706 بار

نمودار تولید سالانه مقالات داریوش فروغی

تماس با داریوش فروغی


به اشتراک گذاری صفحه داریوش فروغی

پشتیبانی