آقای دکتر محمدتقی آشوری

Dr. Mohammad ali Ashoori

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184299)

1
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی