بهروز آستانه | سیویلیکا

بهروز آستانه

MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی بهروز آستانه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله آرشیو علوم بهداشتی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی بهروز آستانه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی قم (عضو هیات علمی)