محمد باقر اولیاء | سیویلیکا

محمد باقر اولیاء

استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد باقر اولیاء در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت (هیات تحریریه)

مقالات محمد باقر اولیاء در ژورنال های داخلی

Socioeconomic Status and Osteoporosis Risk: A Case-control Study in Outpatient Women in Yazd
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت