محمود نیکویی مقدم | سیویلیکا

محمود نیکویی مقدم

استاد، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران

معرفی

استان
کرمان
شهر
کرمان

سمتهای علمی و اجرایی محمود نیکویی مقدم در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو هیات علمی)