ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم مریم کیان

Maryam Kian

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184142)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مریم کیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه یزد
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

مقالات مریم کیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
2دریافت فایل PDF مقالهفضای سایبری و چالش تربیت انسان اندیشه ورز: مروری بر آرای متفکران معاصراولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی1393
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت الکترونیک منابع انسانی:شیوه ای نوین در عرصه مدیریت اثر بخش منابع انسانیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ویژگی های تحصیلی و راهبردهای انگیزش یادگیری منتخب دانشجویان؛ مطالعه دانشجویان دانشگاه یزداولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه برنامه درسی آموزش محیط زیست در دوره تحصیلی ابتدایی ایران و پنج کشور پیشگام جهاناولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
6دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای نوین تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزشی و درسیدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع موثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر یزددومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بکارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اثربخشی آموزش و یادگیریدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
9دریافت فایل PDF مقالهجایگاه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در توانمندسازی شغلی کارکناندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت فضای فیزیکی و آموزشی مدارس دوره متوسطهدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
11دریافت فایل PDF مقالهسلامت جسمی در دانش آموزاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
12دریافت فایل PDF مقالهحفظ محیط زیست در برنامه های درسی دوره ابتدایی ایرانکنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1394
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کارکردهای برنامه درسی مدارس هوشمند دوره متوسطهاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چالش های برنامه درسی ریاضیات در دوره تحصیلی ابتدایی درایراناولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت برنامه درسی آموزشی محیط زیست دوره ابتدایی ایران در سند تحول بنیادین و برنامه در سی ملی جمهوری اسلای ایران و ارائه راهکار مناسب جهت اجرای آموزش محیط زیستدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
16دریافت فایل PDF مقالهجایگاه برنامه درسی تجربه شده در نظام دانشگاهیاولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهواکاوی برنامه درسی تعاملی در آموزش عالیاولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردکانکنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان رشته های فنی و مهندسی دانشگاه یزداولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل جذابیت در برنامه درسی ریاضیات دوره ابتدایی از منظر زیبایی شناسیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل برنامه درسی پنهان بازی های رایانه ای و اثرات آن برمهارتهای اجتماعی دانش آموزاناولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها1394
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبک یادگیری دردانش آموزان وابسته و غیروابسته به بازیهای رایانه ایاولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی دوره های الکترونیکی آموزش ضمن خدمتمعلمان شهریاسوج بر اساس مدل کرک پاتریکسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی کیفیت آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان اداره ی کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستاناولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی نقش کیفیت آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان اداره ی کل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستاناولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری1395
26دریافت فایل PDF مقالهنقش روش تدریس پروژه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتداییسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
27دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی اجرای برنامه درسی طرح کرامت به روش قصه گویی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
28دریافت فایل PDF مقالهجایگاه تربیت اخلاقی در فرهنگ آموزشی و برنامه درسیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اضطراب رایانه در بکارگیری برنامه درسی کامپیوتر در دو فرهنگ آموزشی دبیرستانی و هنرستانیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
30دریافت فایل PDF مقالهمبانی تربیت اخلاقی در برنامه درسی: مولفه ها و چالش هادومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی جایگاه ایران در پیشرفت ریاضی در آزمون بین المللی تیمز 2015 اولین همایش استانی آموزش ریاضی1396
32دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ویژگی برای تشخیص اسپم در شبکه اجتماعی فیس بوک با استفاده از الگوریتم ترکیبی مبتنی بر ژنتیک و نیروی گرانشچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع1397
33دریافت فایل PDF مقالهیک ویژگی برای شناسایی اسپم در فیسبوک با استفاده از الگوریتم ترکیبی مبتنی بر ژنتیک و نیروی گرانشدومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1397
34دریافت فایل PDF مقالهخوانش اعتقادات پیشازرتشتی در آثار تدفینی اقوام سیلک کاشان در عصر آهناولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهکسب مهارت کارگاهی در نظام آموزشی استاد و شاگردی در دوره اسلامی ایرانسومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1398
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل محمدی و اسطوخدوس در هفته 38 و دوره نفاس بر سطح افسردگی پس از زایمان در زنان در معرض خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب یزد سال 1394همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)1398
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش نارساخوانی و نارسانویسی در بین کودکان دوره تحصیلی ابتداییاولین همایش ملی مدرسه فردا1398
38دریافت فایل PDF مقالهواکاوی زمینه های موفقیت و افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاهدومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398

مقالات مریم کیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 220 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مریم کیان

تماس با مریم کیان


به اشتراک گذاری صفحه مریم کیان

پشتیبانی