آقای رضا انصاری خلخالی

Reza Ansari

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183950)

24
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی