محمدباقر فرزانه | سیویلیکا

محمدباقر فرزانه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدباقر فرزانه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی (مدیر مسئول)
  • دوفصلنامه آموزه های قرآنی (مدیر مسئول)

مقالات محمدباقر فرزانه در ژورنال های داخلی

تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی