ایرج تبریزی | سیویلیکا

ایرج تبریزی

عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

معرفی


مقالات ایرج تبریزی در کنفرانس های داخلی

الگوی بهینۀ مصرف انرژی درساختمان
سال 1381
ارائه شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان