محمد باقر پاشا زانوشی | سیویلیکا

محمد باقر پاشا زانوشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد باقر پاشا زانوشی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش ملی کارآفرینی (رئیس کنفرانس)