محمدرضا بنازاده | سیویلیکا

محمدرضا بنازاده

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا بنازاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه علوم و فناوری دریا (هیات تحریریه)

مقالات محمدرضا بنازاده در کنفرانس های داخلی

مدل عددی برای پیش بینی خیزآب طوفان در دریای عمان
سال 1384
ارائه شده در ششمین همایش علوم و فنون دریایی
پایش تغییرات فصلی و سالیانه تراز آب خزر جنوبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای
سال 1388
ارائه شده در یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
بررسی تغییرات تراز آب خزر جنوبی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای و نوسانگارهای ساحلی
سال 1389
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
مطالعه تغییرات سالیانه تراز آب خزر جنوبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهوارهای
سال 1388
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1388

مقالات محمدرضا بنازاده در ژورنال های داخلی

اثر بادهای دور از ساحل بر آبهای سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری دریا
گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آنالیز سازه -زلزله
ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان های بتن مسلح در ارومیه
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آنالیز سازه -زلزله