آقای مسعود مظفری

Masoud Mozafari

پژوهشگاه مواد و انرژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183587)

8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی